Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College: inzake Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, d.d. 9 januari 2018

Op verschillende manieren zijn instellingen en gemeente bezig om op passende wijze te voorzien in de behoefte aan maatschappelijke opvang en te zorgen dat er doorstroom is vanuit de opvang en beschermd wonen. GroenLinks wil weten of er voldoende capaciteit is in de maatschappelijke opvang voor diverse doelgroepen, of voorzieningen voor beschermd wonen voldoen en hoe het staat met de realisatie van betaalbare huisvesting voor mensen die hieruit komen en toe zijn aan de volgende stap. Wij hebben hiervan geen goed beeld. Hoewel opvang niet geweigerd zou hoeven te worden, horen we regelmatig over ‘bottlenecks’. Ook een aantal ontwikkelingen trekt de aandacht.

Afgelopen jaar is de maatschappelijke opvang in Enschede twee keer bezocht door een ‘mystery guest’ van het Trimbos Instituut (zie: Praktijktest toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2017). Om onbekend gebleven redenen werd deze beide keren geweigerd. Capaciteitsproblemen zouden hierbij een rol kunnen spelen. Ook is er een rapport van de commissie Dannenberg. De commissie heeft gekeken naar de toekomst van beschermd wonen. Op welke manier reageert Enschede hierop? Er zijn afspraken gemaakt over ‘betaalbare’ woonruimte met de woningbouwcorporaties in Enschede. Hieraan is gebrek en wanneer wordt deze gerealiseerd?

GroenLinks heeft over deze onderwerpen de volgende vragen:
1. Wat kan de reden zijn geweest voor de weigering van de 'mystery guest' (2x) van het Trimbos Instituut?
2. In hoeverre is sprake van capaciteitsproblemen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen?
3. Hoe wordt daarmee door de instellingen en door de gemeente omgegaan? Wordt bijvoorbeeld (soms) regiobinding als eis gesteld?
4. Zijn beslissingen over opvang altijd conform wetgeving en gesloten convenanten?
5. In hoeverre is het aanbod passend voor verschillende doelgroepen? Zo zijn er mensen die door schulden dakloos zijn geworden, behoefte hebben aan opvang, maar geen grote psychische problemen hebben en niet kampen met verslaving zoals voor veel daklozen geldt. Voor hen is passende opvang gewenst.

 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.