Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College: inzake sluiting poppodium ATAK, d.d. 28 december 2017

Onlangs ontving de raad een brief van het college met daarin de mededeling dat er een accountants-onderzoek is uitgevoerd naar de situatie van Atak. Op 15 december zijn de resultaten hiervan bekend geworden en is gebleken dat Atak een acuut continuïteitsvraagstuk heeft, de bezoekersaantallen en de uitgaven van bezoekers in een neergaande lijn zitten en er een huurachterstand bij de NV Twentse Schouwburg is voor het vierde kwartaal van 2017. In de brief is te lezen dat Metropool n.a.v. deze resultaten heeft besloten de samenwerking met Atak te beëindigen. Bovendien zal de gemeente voor 2018 geen subsidie verstrekken aan het poppodium. Per 1 januari zal Metropool de programmering in Enschede uitvoeren. GroenLinks is geschrokken door het bericht dat de stad vanaf 1 januari geen eigen poppodium meer zal hebben. Als culturele hotspot van het oosten en thuisbasis van Artez Conservatorium is een poppodium immers van grote waarde voor Enschede.

GroenLinks heeft dan ook de volgende vragen aan het college: 
1. Welke concrete acties heeft het college ondernomen om het faillissement van Atak te voorkomen nadat duidelijk werd dat het accountantsonderzoek voor Metropool reden was om de samenwerking om tot Poppodium Twente te komen stop te zetten?
2. Hoe kan het dat de zwaarte van de financiële problemen van Atak pas zo laat in het proces om te komen tot een fusie duidelijk zijn geworden voor het college? Waarom heeft het college niet eerder in het fusieproces actie ondernomen om hier duidelijkheid over te krijgen?
3. Waarom is de raad niet geïnformeerd over de onduidelijkheid van de financiële situatie van Atak?
4. Welke acties heeft het college het afgelopen jaar ondernomen om de reeds bekende financiële problemen van Atak op te lossen cq te verzachten om “schoon door de poort” te gaan?
5. Waarom is de raad nooit geïnformeerd over het feit dat voortbestaan van Atak als gesubsidieerd poppodium afhankelijk was van de bereidwilligheid van Metropool om te fuseren?

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.