Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College, d.d. 31 mei 2016
 
In de afgelopen weken is meermalen geconstateerd dat er veel onduidelijkheid is over de kansen voor de binnen plannen voor Technology Base Twente (TechBT) gereserveerde ruimte (circa 16 hectare) voor ‘Advanced Materials & Manufacturing’ (AMM) en ‘High Tech Systems & Materials’ (HTSM) . Wel staat het moment waarop de belangrijke keuze voor een bedrijventerrein op de voormalige vliegbasis gemaakt moet worden, voor de deur. Zowel inhoudelijk als financieel is het van belang dat een goede en onderbouwde keuze wordt gemaakt over de toekomst van de voormalige vliegbasis. Marktonderzoek naar de kansen voor AMM binnen TechBT zou lastig zijn omdat het hier gaat om een nieuwe bedrijfstak voor Twente. Alles hangt daardoor af van wat het Topteam bestuur en politiek voorspiegelt. Op dit moment zou wel sprake zijn van belangstelling vanuit het bedrijfsleven, maar 'een grote vis' is nog niet binnengehaald. Deze zomer wordt een evaluatiegesprek gevoerd met het Topteam. GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het College:


1. Welke voorwaarden stelt het College voorafgaand aan de evaluatie met het Topteam?
2. Waarover denkt het College afspraken te gaan maken met het Topteam voor het vervolg?
3. Wanneer denkt het College het Topteam te gaan beëindigen, voor wanneer moeten concrete resultaten zijn behaald en waar hebben we het dan over?
4. In hoeverre verwacht het College van het Topteam dat het concreet zicht kan bieden op de kansen voor 16 hectare AMM/HTSM binnen TechBT, voorafgaand aan besluitvorming hierover in de gemeenteraad?
5. Hoe beoordeelt het College de mogelijkheid alsnog marktonderzoek hiernaar te verrichten? Is het College bereid alsnog dergelijk onderzoek te laten uitvoeren ter onderbouwing van de keuze voor dit bedrijventerrein op de voormalige vliegbasis?
6. Ruimte is er genoeg op bestaande bedrijventerrein in Twente. Wat kan het college op basis van de huidige informatie aanvoeren om aan te tonen dat, zoals dhr. Wientjes voorstond, nieuwe bedrijfsactiviteiten in AMM/HTSM alleen naar Twente te krijgen zijn als er een bedrijventerrein op TechBT wordt ontwikkeld en bestaande bedrijventerreinen in Twente hiervoor dus niet voldoen?
7. Wanneer is er volgens het College aanleiding de plannen voor het bedrijventerrein bij de luchthaven aan te passen of te schrappen?

Lees hier de antwoorden van het College

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Rondleiding in het Stadhuis Enschede
voor GroenLinks-leden

do 28 sep, 19.00 Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @LLinkLLink: HELP MEE OM MET ELKAAR 100.000 BIJENSTRUIKEN TE PLANTEN https://t.co/ySMIUwQ8Ds @Bijenkweker @Bijenlint @HermansHoning #bi
GroenLinks053 RT @BureauDeHelling: #Vacature Bureau de Helling zoekt een hoofdredacteur voor tijdschrift de Helling. Meer info: https://t.co/PcCr3hMftm h…
GroenLinks053 RT @groenlinks: We moeten ouderen 24 uur per dag goede zorg bieden. Daarom wil @CorinneEllemeet aparte ouderenposten voor senioren. https:/…

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.