Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het College, d.d. 29 febrari 2016

Op initiatief van GroenLinks en Stichting Sociaal Hart Enschede zijn de afgelopen maanden op een aantal plekken in Enschede roetconcentratiemetingen gedaan. De resultaten van deze metingen zijn maandag 15 februari door Dr. Ing. Bert Heusinkveld, senior onderzoeker en docent Meteorologie en Luchtkwaliteit aan de Wageningen Universiteit, gepresenteerd in het randprogramma van de stedelijke commissie. Voor meer informatie over deze metingen, zie ons eerdere gepubliceerde artikel: Luchtkwaliteit is lokaal te beïnvloeden. 

O.a. het RIVM heeft lange tijd beweerd dat de lokale situatie nauwelijks van invloed is op de concentratie fijnstof in de lucht. Wanneer wordt gekeken naar de totale hoeveelheid fijnstof (de zogenaamde PM10), dan is dat inderdaad het geval. Maar wanneer alleen het fijnste fijnstof (ultrafijnstof) in ogenschouw wordt genomen, dan blijkt dat de concentratie hiervan wel voornamelijk door lokale omstandigheden wordt bepaald. En juist die kleinste deeltjes zijn het schadelijkst voor de gezondheid.

Zaterdag 20 februari stond er in de Tubantia een uitgebreid artikel waarin prof. Alexey Voinov van het ITC aangaf dat scooters, brom- en snorfietsen de binnenstad vergiftigen. Het grootste probleem van de toename van het aantal scooters, brom- en snorfietsen in de stad is volgens Voinov niet de geluidsoverlast of verkeers-onveiligheid, maar zijn de uitlaatgassen. Deze bestaan uit een giftige mix van fijnstoffen. Dit artikel sluit dan ook naadloos aan bij de conclusie die GroenLinks een aantal dagen eerder trok: Luchtkwaliteit is wel degelijk lokaal te beïnvloeden.

GroenLinks is van mening dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een zo gezond mogelijke leefomgeving, en heeft n.a.v. van onze luchtkwaliteitsmetingen daarom de volgende vragen aan het college:


1. Is het college bekend met het feiten dat het fijnste fijnstof het meest schadelijk is voor de volksgezondheid en dat juist de concentratie van dit fijnste fijnstof in de lucht voornamelijk door lokale omstandigheden (verkeer) wordt bepaald?
2. Welke stappen heeft het college al genomen of is het college van plan nog deze raadsperiode te nemen om de uitstoot van, en blootstelling aan fijnstof te verminderen?
In verschillende wijken hebben bewoners recent aandacht gevraagd voor de luchtkwaliteit ten gevolge van verkeer in hun straat/buurt. Onder andere aan de Kuipersdijk, de Oldenzaalsestraat in Lonneker en langs de noordelijke singels
3. Is het college bereid op verschillende (drukke) plekken in de stad, in het bijzonder op locaties waar bewoners erom vragen, nadere metingen naar luchtkwaliteit te laten verrichten?
4. Hoe kijkt het college aan tegen de volgende mogelijke maatregelen? Graag per maatregel aangeven en onderbouwen of het college hiervoor mogelijkheden in Enschede ziet en of het College bereid is een dergelijke maatregel (op korte of langere termijn) in Enschede in te voeren:

a. Het weren van doorgaand vrachtverkeer uit het stedelijk gebied (om Duitse tolwegen te ontwijken kiest een deel van het internationale vrachtverkeer een route in Nederland vlak langs de Duitse grens, dwars door onze stad);
b. Afspraken maken met vrachtvervoerders in en rond Enschede (o.a. Transportcentrum/havengebied) om richting Duitsland zo min mogelijk door de stad te rijden, maar de A35 naar Duitsland te nemen;
c. Het weren van niet-elektrische scooters, brom- en snorfietsen uit de binnenstad en van fietspaden;
d. Prioriteit van verdere realisatie van de fietsvisie te leggen bij het realiseren van het zogenaamde ontvlochten netwerk, doorgaande fietsroutes die niet langs de hoofdverkeerswegen liggen;
e. Het invoeren van een milieuzone in delen van de stad;
f.  Het uitbreiden van binnenstadsdistributie naar wijkwinkelcentra, zodat er zo min mogelijk zwaar vrachtverkeer in de woonwijken hoeft te zijn;
g. In overleg met scholen gezonde fietsroutes naar school aan te wijzen, het halen en brengen van kinderen per fiets te stimuleren, en eventuele zoen- en zoefstroken op enige afstand van de betreffende school te leggen;
h. Doorgaand autoverkeer door de binnenstad te ontmoedigen, door o.a. het tegengaan van de veelgebruikte ‘sluiproute’ Kuipersdijk <> Mooienhof <> Oldenzaalsestraat;
i. Het invoeren van het "Groningse model" voor bereikbaarheid van het binnensingelgebied: Het opdelen van het binnensingelgebied in verschillende zones, waarbij elke zone vanaf de singel voor autoverkeer bereikbaar is, maar er geen direct autoverkeer tussen de verschillende zones onderling mogelijk is (dit was een voorstel van een bewoner tijdens de laatste motiemarkt);

5. Heeft het college nog andere ideeën om zowel uitstoot van, als blootstelling aan fijnstof te verminderen?

Robin Wessels, GroenLinks

Lees hier de antwoorden van het College

 

 

 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.