Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 6 maart 2015

Recent concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat in Groningen de veiligheid van bewoners ondergeschikt is geweest aan het economisch belang van gaswinning. Ook in Twente zijn er de afgelopen jaren vergunningen verleend voor risicovolle activiteiten in de bodem, namelijk het injecteren van giftig afvalwater in oude gasvelden en het strategisch opslaan van gasolie in zoutcavernes. Bij de vergunningverlening en uitvoering hiervan zijn grotendeels dezelfde partijen betrokken als bij de gaswinning in Groningen. Het onderzoek in Groningen roept daarom de vraag op of de risico's voor volksgezondheid en milieu in Twente wel voldoende in de afweging zijn meegewogen. GroenLinks wil daarom dat de Onderzoeksraad ook de besluitvorming rondom het injecteren van afvalwater en het opslaan van gasolie tegen het licht houdt.

Naast de verleende vergunningen voor injecteren van afvalwater en opslaan van gasolie, lopen er  momenteel voorbereidende onderzoeken om een aantal instabiele zoutcavernes nabij Twekkelo te stabiliseren door ze te vullen met vliegas. Het gaat in eerste instantie om een pilot waarbij gedurende 7 jaar een drietal cavernes worden gevuld. Indien deze pilot succesvol verloopt zullen vele andere instabiele cavernes in aanmerking komen om ook met vliegas te worden gevuld.

Vliegas is een giftige substantie die wordt afgevangen in de rookfilters van verbrandingsinstallaties. Het bevat onder meer zware metalen en kankerverwekkende dioxines. Het is nadat het eenmaal in een zoutcaverne is gedumpt, niet of zeer moeilijk weer naar boven te halen en zal waarschijnlijk dus tot in de eeuwigheid blijven zitten. Op lange termijn zullen de dioxines en zware metalen langzaamaan uitspoelen en uiteindelijk in de ondergrond en het grondwater terechtkomen. Over een periode van 1000 tot 10000 jaar zullen daardoor huidige normen mbt concentraties dioxines en zware metalen in de bodem worden overschreden, wat grote gevolgen kan hebben voor milieu en volksgezondheid in de toekomst.

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:

1 Is het college het met GroenLinks eens dat ook de vergunningverlening van de Twentse bodemactiviteiten (afvalwater, gasolie) door de Onderzoeksraad tegen het licht moeten worden gehouden?
- Zo ja, wil het college een verzoek daartoe aan de Onderzoeksraad doen?
- Zo nee, waarom ziet het college geen meerwaarde in een dergelijk onderzoek?

2 Welke rol heeft het college tot nu toe gehad in de voorbereiding van de pilot om vliegas te gebruiken voor stabilisatie van zoutcavernes?

3 Welke stappen worden er de komende periode door welke partijen genomen om de pilot mogelijk te maken en op welke momenten kan de gemeenteraad daarin aan zet komen?

4 Hoe kijkt het college tegen de lange-termijnrisico's van uitspoeling van dioxines en zware metalen in de ondergrond en het grondwater?

5 Zijn de uitkomsten van het Groningen-onderzoek voor het college reden om anders tegen de plannen voor stabilisatie van zoutcavernes met vliegas aan te kijken?
- Zo ja, welke nieuwe inzichten heeft het college verkregen en hoe handelt het college daarnaar?
- Zo nee, waarom niet?

6 Vindt het college het verantwoord, al dan niet als pilot, zoutcavernes te vullen met vliegas?
- Zo ja, waarop baseert het college dit?
- Zo nee, welke acties heeft het college al genomen en zal het college nog nemen om de pilot tegen te gaan?

Lees hier de antwoorden van het College

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.