Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 17 april 2014

Vandaag is op de website van Tubantia te lezen dat er onderzoek wordt gedaan naar een olielekkage vlak over de grens in het Duitse deel van het Aamsveen bij Epe. Het gaat mogelijk om een lek in een ondergrondse opslag voor ruwe olie in een zoutholte.

 

Ook in onze gemeente zijn er plannen om oude zoutholtes te gebruiken voor het opslaan van olie. Specifiek wordt gekeken naar een viertal zoutholtes onder de Marssteden. Tot nu toe werden de risico's van een dergelijke opslag van olie in zoutcavernes altijd als zeer laag ingeschat. De lekkage bij Epe roept de vraag op of dat wel terecht is.

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de veiligheid en de gevolgen voor milieu en leefomgeving van opslag van olie in zoutcavernes en heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de olie-lekkage vlak over de grens bij Epe?
2. Is er al bekend wat de oorzaak van deze lekkage is en wil het college zodra hierover duidelijkheid komt de raad uitvoerig informeren?
3. Wat zijn de totale gevolgen voor mens en natuur, alsmede de financiële gevolgen, van de lekkage bij Epe?
4. Heeft de lekkage nabij Epe mogelijk gevolgen op Enschedees grondgebied, bijvoorbeeld voor ons grondwater of de natuur in het Nederlandse deel van het Aamsveen?
5. Hoe staat het momenteel met de plannen voor olieopslag in zoutholtes in onze gemeente en worden deze plannen aangepast n.a.v. de lekkage bij Epe?
6. In hoeverre loopt ook Enschede in de toekomst risico op een lekkage zoals afgelopen weekend in Epe, als hier olieopslag in zoutholtes zal worden toegestaan?
7. Is het college naar aanleiding van de lekkage bij Epe van mening dat olieopslag in Enschedese zoutholtes minder wenselijk of zelfs helemaal niet meer wenselijk is?
8. In hoeverre kan de gemeenteraad, wanneer dit aan de orde komt, olieopslag in Enschedese zoutholtes nog tegenhouden?
9. Welke mogelijkheden ziet het college om de risico's van olieopslag in zoutcavernes bij het Rijk aan te kaarten en het Rijk te vragen het voornemen voor olieopslag in Enschede te herzien?
10. Is het college bereid om, in ieder geval omtrent vragen 1 t/m 4, de raad zo direct en volledig als mogelijk te informeren zodra de komende dagen informatie beschikbaar komt, en daarmee dus niet te wachten tot de beantwoordingstermijn van 3 weken voorbij is?

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.