In de afgelopen weken verschenen verschillende berichten in de media over de stand van zaken in het luchthavendossier. Het blijkt dat de noodzakelijke staatsteuntoets nog niet is aangevraagd bij de Europese Commissie (EC). Daarnaast zijn nieuwe Europese regels omtrent staatssteun aan regionale luchthavens aan het licht gekomen.

 

In een raadsvoorstel van 28 mei 2013 (stuknummer 16736) meldt het College: “De toets op staatssteun wordt via het ministerie van BZK binnenkort hervat nu er overeenstemming is bereikt tussen ADT en het consortium. Voor de toetsing is het niet van belang of de concessieovereenkomst daadwerkelijk getekend is. Immers, de Europese Commissie toetst of de bijdrage van de overheid marktconform is en daarmee conform de Europese Richtlijnen inzake staatssteun. De termijn waarop de Europese Commissie uitspraak doet is afhankelijk van het aantal vragenronden (telkens een periode van 2 maanden). Verwacht wordt dat een uitspraak van de Europese Commissie in september 2013 mogelijk is.”

Hiermee wordt door het College de indruk gewekt dat de staatssteuntoets formeel was aangevraagd bij de EC, of hoe dan ook voor september 2013 aangevraagd zou worden. Dat dit niet is gebeurd, wordt in de voortgangsrapportages van ADT niet gemeld. Onderstaand worden de relevante passages geciteerd:

In de tweede kwartaalrapportage 2013:

“De procedure voor een staatssteuntoets door de Europese Commissie is via het ministerie van BZK hervat, nadat overeenstemming is bereikt over de te sluiten concessieovereenkomst. Daarnaast is overleg gepland voor een informele toets op de aanbestedingsuitkomst.”   
 
In de derde kwartaalrapportage 2013:

“De procedure voor een staatssteuntoets door de Europese Commissie is via het ministerie van BZK hervat, nadat overeenstemming is bereikt over de te sluiten concessieovereenkomst. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden als een informele toets op de aanbestedingsuitkomst en is het voornemen tot gunning op de aanbestedingskalender geplaatst. (...) De procedure voor een staatssteuntoets door de Europese Commissie loopt. ADT heeft in het derde kwartaal nog geen aanvullende vragen ontvangen van de Europese Commissie.”

Op 22 juli schreef de directeur van ADT in zijn aanbiedingsbrief van de tweede kwartaalrapportage:

“De melding bij de Europese Commissie over de staatssteuntoets is in juni opnieuw gedaan.”

De Europese commissie oordeelde onlangs dat de gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling van een regionale luchthaven nabij Gdynia in Polen moet worden terugbetaald, omdat deze steun onverenigbaar bleek te zijn met de Europese regels voor staatssteun in de luchtvaartsector. De ontwikkeling van deze luchthaven in Polen kent veel parallellen met de ontwikkeling van Luchthaven Twente. Dagblad Tubantia kopte hierover “Kans op doorstart luchthaven stuk kleiner, nadat Brussel identiek plan in Polen heeft afgewezen.”

Ook heeft de Europese Commissie strengere regels aangekondigd omtrent staatssteun aan regionale luchthavens. “Staatssteun aan een Europese luchthaven is niet toegestaan als die luchthaven op minder dan 100 kilometer van een ander vliegveld ligt. Als die luchthaven overcapaciteit heeft, mag het al helemaal niet. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt als het gebied slecht bereikbaar is per trein, waterwegen of snelwegen,” aldus Dagblad Tubantia.
Vliegveld Twente ligt hemelsbreed op minder dan 60 kilometer van Flughafen Münster-Osnabrück (FMO), waar door terugvallende passagiersaantallen een fors deel van de capaciteit onbenut wordt. Daarnaast is Twente via A1, Twentekanaal en spoorwegen prima met de rest van Nederland en Europa verbonden.

Het lijkt alsof het College de Raad niet tijdig heeft geïnformeerd over het uitstellen van de formele aanvraag van een staatssteuntoets bij de EC.
Burgemeester Den Oudsten reageerde in de pers op de nieuwe Europese regels, door te zeggen dat de gesprekken met de EC gaan over de vraag of in het dossier Luchthaven Twente überhaupt sprake is van staatssteun. Indien de EC oordeelt dat bij de plannen voor Luchthaven Twente, sprake is van staatssteun is het, mede gelet op de genoemde nieuwe regels, einde oefening. De huidige plannen zijn dus afhankelijk van de vraag of sprake is van staatssteun of niet. De afhandeling van de publiekrechtelijke procedures lijken op dit moment niet meer volgens planning, in 2014 afgerond te kunnen worden. De luchthavenplannen kosten de belastingbetaler wel elke dag opnieuw veel geld. GroenLinks wil daarom van het College weten waarop de overtuiging van burgemeester Den Oudsten is gestoeld dat geen sprake zou zijn van staatssteun.  

GroenLinks heeft de volgende vragen aan het College:

1. Is het juist dat de gemeenteraad niet is geïnformeerd over het uitstel van het indienenen van een formele aanvraag voor de staatsteuntoets bij de EC en zo ja, waarom is de gemeenteraad dan niet geïnformeerd?
2. Waarop is de uitspraak van burgemeester Den Oudsten gebaseerd dat in het dossier Luchthaven Twente geen sprake zou zijn van staatssteun?
3. Vanwege het risico dat niet aan alle voorwaarden voor het luchthavenbesluit kan worden voldaan en gezien de aanstaande college-onderhandelingen, de volgende vraag: Is het College bereid om het contract met Reggeborgh/Aviapartner niet automatisch te verlengen op 20 maart a.s., zodat de mogelijkheden om voor een andere koers te kiezen niet een half jaar lang worden gefrustreerd?

Beluister hier de antwoorden

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.