Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 28 januari 2013

In 2013 verwachten CBS en SCP (armoedemonitor) een stijging van de armoede. De stijging is in alle risicogroepen terug te vinden, zoals eenoudergezinnen, bijstandontvangers, niet-westerse allochtonen en alleenstaanden tot 65 jaar. Bij gepensioneerden en 50-plussers is de kans op armoede laag, bij kinderen juist hoog. In toenemende mate hebben dertigers en veertigers een bovengemiddeld armoederisico.

Het huidige kabinet Rutte II, onderkent de problemen die kunnen ontstaan wanneer je moet leven van een laag inkomen en trekt daarom meer geld uit voor bestrijding van armoede. In dit kader heeft zij de door het vorige kabinet gestelde inkomensnorm voor de verstrekking van een zogenaamde stadspas laten vervallen. Gemeenten kunnen nu passen voor culturele, maatschappelijke of sportvoorzieningen ook verstrekken aan mensen uit huishoudens die een inkomen hebben boven 110% van het sociaal minimum. Daarnaast zijn er initiatieven die gesubsidieerde instellingen kunnen nemen, zoals culturele instellingen die gratis (lastminute) hun lege plaatsen kunnen aanbieden, aan bijvoorbeeld cliënten van de voedselbank. Een kleine moeite, veel plezier.

Uit een recente uitzending van Zembla bleek dat de overheid vaak te weinig rekening houdt met de beslagvrije voet. Dat is een wettelijk bepaald bestaansminimum dat bij het leggen van inkomensbeslag vrijgelaten moet worden. Overheden zouden steeds verder gaan bij het innen van schulden en de belagvrije voet niet respecteren.

Arme huishoudens hebben toenemende problemen met het betalen van het eigen risico in de zorg. Het eigen risico is door het kabinet verhoogd. De langdurigheidstoeslag is in Enschede helaas verlaagd. Navraag heeft geleerd dat er geen bijzondere bijstand wordt toegekend ter bestrijding van deze kostenpost, ook niet als arme huishoudens structureel jaarlijks een hoog bedrag aan eigen risico kwijt zijn.   

De fractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen om de toenemende armoede. Naar aanleiding van deze nieuwe cijfers en de nieuwe mogelijkheden die geboden worden om armoede te bestrijden heeft de fractie de volgende vragen:

1. Hoe staat het met recente ontwikkelingen van armoede in Enschedese huishoudens?
2. Welk percentage van de Enschedese bevolking leeft onder de armoedegrens en welk percentage van de kinderen? Kunt u aangeven hoeveel van deze mensen langdurig met armoede te maken hebben?
3. Hoe effectief is de gemeente in het bestrijden van armoede met de huidige middelen?
4. Kunt u kort aangeven hoe het budget voor armoedebeleid zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en aangeven wat het budget de komende jaren is? Is de verwachting dat het beschikbare budget wordt uitgegeven en dat het voldoende zal zijn?
5. Wat doet de gemeente om de stijging van de toeloop op de voedselbank te helpen opvangen? Komt het College in actie als de voedselbank de toeloop niet meer aankan en welke criteria hanteert u hierbij?
6. Is het College bereid om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die het kabinet nu biedt om armoede te bestrijden? Kunt u aangeven welke nieuwe mogelijkheden u ziet vanwege het kabinet en daarbij aangeven welke u wilt overnemen?
7. Is het College bereid om in het land alternatieve mogelijkheden voor armoedebeleid te inventariseren (zoals het voorbeeld met de lege plaatsen) en te bevorderen dat gesubsidieerde instellingen zich hiervoor inzetten?
8. In hoeverre wordt de beslagvrije voet door de gemeente gerespecteerd? Wat doet het College om te voorkomen dat cliënten van de stadsbank te weinig leefgeld overhouden?
9. Is het College bereid om te zorgen dat bijzondere bijstand wordt toegekend aan diegene die structureel met een hoog bedrag aan eigen risico te maken heeft?

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
23hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
23hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.