Schriftelijke vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 28 mei 2013

De gemeente Enschede verstrekt kunstsubsidies in het algemeen aan organisaties en niet aan individuele kunstenaars. Dan is het cruciaal dat er binnen die organisaties integer wordt gewerkt en dat de kunst en de kunstenaars, niet uit het oog worden verloren. Op 26 april 2013 verscheen een kritisch artikel in De Roskam (Nirvi Mes, pp. 22-23), waarin wordt gesteld dat sommige managers in de Twentse kunstsector kans zien zich te verrijken.

GroenLinks heeft naar aanleiding van het genoemde artikel enkele vragen, over het wel en wee in de kunstsector en over het toezicht op gesubsidieerde instellingen in het algemeen.

1. Wat is de reactie van het College op het genoemde artikel? Komen uitwassen zoals in het artikel naar voren komen, ook in Enschede voor?
2. In hoeverre is er vanuit de gemeente toezicht op de inkomens die binnen gesubsidieerde instellingen worden verdiend, en ziet het College aanleiding om dat in het vervolg te verscherpen?
3. Kijkt de gemeente bij het verstrekken van subsidies naar de 'trackrecord' van de aanvrager als het gaat om buitensporig verdienen? Ziet het College aanleiding om hiermee kritischer om te gaan?
4. Is bekend hoe de verhouding is tussen inkomsten voor de organisatie en die voor kunstenaars, op basis van afspraken over kunstsubsidies en het toezicht daarop? Hoe zou deze verhouding moeten zijn volgens het College? Ziet het College aanleiding om hier in het vervolg anders mee om te gaan?

Download hier de antwoorden

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.