ENSCHEDE, 12 juli 2017 - De grenzen aan het versoberen van zorg en ondersteuning in het sociaal domein zijn bereikt. Dat vinden SP, PvdA, GroenLinks en EnschedeAnders. Zij presenteren aanstaande maandag tijdens de behandeling van de Zomernota in de gemeenteraad een socialer alternatief. Ook op het gebied van cultuur en duurzaamheid worden door het College van B&W financiële ingrepen voorgesteld die niet op goedkeuring van de partijen kan rekenen.

Naar aanleiding van de bespreking van de Zomernota in de stedelijke commissie zijn SP, PvdA, GroenLinks en EnschedeAnders samen om tafel gegaan om een ander scenario te schetsen waarbij de financiële opgave op een andere manier wordt opgelost. Door het College van B&W wordt in de Zomernota voorgesteld om met een extra versobering binnen het sociaal domein het kasboekje sluitend te maken. Daarnaast worden er veel extra investeringen op andere terreinen gedaan, zonder dat altijd helder is wat deze in de praktijk moeten opleveren.

Sociaal alternatief: realistisch en ambitieus


Nu flink extra snijden in de uitgaven in het sociaal domein zorgt dat de gemeente alleen maar focust op het efficiënter maken van de bestaande praktijk, en onvoldoende zal inzetten op preventie en vernieuwing.

Juist preventie en anders organiseren van de zorg moeten leiden tot minder zorgvraag en minder kosten. Met de overgang van de verantwoordelijkheid van taken in het sociaal domein van het Rijk naar de gemeente moet worden ingezet op een transformatie: niet hetzelfde blijven doen met minder geld, maar een andere manier van het organiseren van zorg en welzijn dicht bij de inwoners.

Meer focus en scherp op uitgaven


Door kritisch te kijken naar de uitgaven op tal van terreinen, blijkt het mogelijk zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein in stand te houden en kan de stad zich tevens blijven ontwikkelen. Er is zelfs ruimte om te investeren in de Agenda voor Twente, de gezamenlijke investeringsagenda van de Twentse gemeenten.

Een gezond huishoudboekje vraagt van de gemeente dat zij op meerdere terreinen scherp is op de uitgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur. Maar ook is meer focus nodig in het economisch beleid. Verdere economische ontwikkeling van Enschede en de regio is belangrijk voor de werkgelegenheid van nu en van morgen. Dat vraagt om een stevige investering van de gemeente, maar ook om scherpe keuzes. In de afgelopen jaren zijn er steeds nieuwe initiatieven bijgekomen, maar is onvoldoende kritisch gekeken naar het rendement van de ingezette middelen. Door daar nog eens goed naar te kijken, is kostenbesparing mogelijk en kan de gemeente succesvol de economische ontwikkeling blijven stimuleren.

- einde bericht -

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.