Het einde van deze raadsperiode komt in zicht en dus nadert het moment om te bezien in hoeverre de coalitie van PvdA, VVD, CDA en BBE haar doelen uit het coalitieakkoord heeft waargemaakt. In het coalitieakkoord, met als titel "Vertrouwen in Enschede", werd beloofd dat de burger meer aan zet zou komen en maatschappelijke initiatieven de ruimte zouden krijgen. GroenLinks ondersteunt dit, maar uit onze inbreng aanstaande maandag blijkt de gemeente toch wenselijke initiatieven dwars zit.

Het "Vertrouwen in Enschede" moet na bijna 4 jaar nog steeds groeien. GroenLinks zal in de raadsvergadering van as. maandag aandacht vragen voor twee initiatieven. Initiatieven die nadrukkelijk bijdragen aan de doelstellingen van dit college en de volle steun hebben van GroenLinks, maar nog niet het volle vertrouwen van de gemeente lijken te krijgen.

Windmolens

GroenLinks zal een motie indienen waarin we het college oproepen een bestemmingsplan te maken zodat er op de Marssteden en Groote Plooij één of meerdere grote windmolens kunnen worden gebouwd.

Vanuit de markt is er concrete interesse om een windmolen in dit gebied te bouwen, maar het college heeft hier nog niet aan willen meewerken. Hoewel de gemeenteraad al in 2009 deze locatie voor de bouw van windmolens heeft aangewezen, lijkt het de gemeente aan doorzettingsvermogen te ontbreken en is het initiatief ten onrechte onderin de la gelegd. Aanvankelijk voerde het college als reden aan dat de bouw van een windmolen de kansen van de luchthaven zou verkleinen. GroenLinks heeft grote twijfels bij deze redenering geuit, aangezien er op vergelijkbare afstand van Schiphol een heel windmolenpark kan komen. Maar nu de vliegroutes definitief niet over de Marssteden en Groote Plooij lopen, kan het college de luchthaven niet meer als reden opvoeren om de bouw van windmolens tegen te houden. "We hebben als gemeente een stevige ambitie gelegd op het lokaal opwekken van groene energie. Windmolens kunnen hier een forse bijdrage aan leveren." aldus Robin Wessels, raadslid voor GroenLinks. "GroenLinks wil daarom dat de gemeente zo snel mogelijk de planologische ruimte creëert, zodat in Enschede eindelijk met het grootschalig opwekken van windenergie kan worden begonnen."

Bewonersbedrijf

Aanstaande maandag zal GroenLinks samen met de PvdA, SP en ChristenUnie, mondelinge vragen aan de wethouder vastgoed stellen over het beschikbaar stellen van een leegstaand schoolgebouw aan het Bewonersinitiatief Enschede Noord (Beien).

Het bewonersinitiatief is al geruime tijd met de gemeente in gesprek over de voorwaarden waaronder het schoolgebouw door hen kan worden gebruikt, maar plotseling kwam er bericht dat verdere gesprekken niet nodig zijn want het gebouw wordt gesloopt. GroenLinks vind dit niet de manier waarop de gemeente met maatschappelijke initiatieven dient om te gaan.

Het bewonersinitiatief heeft grote ambities om de maatschappelijke samenhang te versterken, mensen te activeren en te werken aan duurzaamheid in Enschede Noord en is daarmee een voorbeeld van de actieve rol die de coalitie graag vanuit de maatschappij ziet. Robin Wessels: "GroenLinks steunt het bewonersinitiatief van harte en roept het college op vertrouwen in Enschede te tonen en het bewonersinitiatief een kans te geven." GroenLinks zet daarom graag dat de gemeente het gebouw tegen gunstige voorwaarden aan het bewonersinitiatief ter beschikking stelt.

GroenLinks hoopt maandag in beide gevallen op brede steun van de coalitiepartijen en toezeggingen vanuit het college, zodat blijkt dat gemeente en politiek goede initiatieven uit de markt en maatschappij inderdaad willen ondersteunen in plaats van dwars te zitten.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.