Motie ingediend in de Raad van 15 april 2013
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op maandag 15 april 2013;

constateert dat:
• werken aan een duurzamere samenleving steeds meer gemeengoed wordt;
• onze gemeente in "Nieuwe energie voor Enschede" stevige duurzaamheidsambities heeft gesteld;
• voor een aanzienlijk deel van deze doelstellingen nog geen concrete projecten zijn gedefinieerd;
• inzet van burgers en ondernemers nodig is om gezamenlijk deze doelstellingen te behalen;
• diverse gemeenten een keurmerk voor duurzame ondernemers voeren dan wel aan het ontwikkelen zijn;

overweegt dat:
• een toenemend deel van de burgers en ondernemingen duurzaamheidscriteria laat meewegen bij hun inkopen;
• het aan de buitenkant van een winkel of bedrijf vaak niet zichtbaar is hoe duurzaam de betreffende onderneming zich gedraagt;
• door ondernemers die voorop lopen in het verduurzamen van hun bedrijf een keurmerk te verlenen, deze bedrijven makkelijker vindbaar zijn voor bewoners en bedrijven die duurzaam willen inkopen;
• een dergelijk keurmerk een belangrijke stimulans kan zijn voor ondernemers om zich te verduurzamen en daarmee een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen die we als gemeente hebben gesteld;

draagt het college op:
• in Enschede een Keurmerk Duurzaam Ondernemen in te voeren;
• dit in eerste instantie op te zetten voor bedrijven in de sectoren detailhandel, horeca en dienstverlening, en bij succes het keurmerk naar andere sectoren uit te breiden;
• voor de zomer vast te stellen hoe dit keurmerk in Enschede wordt geïmplementeerd;
• nog dit jaar te starten met communicatie naar ondernemers en de eerste inschrijvingsronde te openen, zodat de eerste keurmerken in het begin van 2014 kunnen worden verleend;
• bij de beoordeling van bedrijven die zich aanmelden in ieder geval de volgende criteria mee te wegen:
• de inzet op de doelen van "Nieuwe energie voor Enschede" (reductie CO2-uitstoot/ energiegebruik en het opwekken duurzame energie);
• het inkoopbeleid van de onderneming (gebruik en verkoop van duurzame/biologische/fairtrade grondstoffen en producten);
• de mate waarin de onderneming op andere aspecten maatschappelijk verantwoord onderneemt;
• keurmerken voor een vastgestelde periode te verlenen en jaarlijks een nieuwe ronde te organiseren waarin bedrijven zich kunnen aanmelden voor het keurmerk;

en gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.