Amendement ingediend in de raadsvergadering van 9 oktober 2017
Amendement ingediend door GroenLinks en EnschedeAnders
Amendement aangenomen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 9 oktober 2017, besprekende het raadsvoorstel Waterproof Enschede, Zwembadvisie Enschede 2012 – 2050.

Constaterende dat:

 • Het college voorstelt te kiezen voor scenario 2 “behoeften en trends” zoals beschreven in de zwembadvisie te kiezen.
 • In scenario 2 niet alleen de ruimte maar ook de tijd die overblijft voor recreatief zwemmen en baanzwemmen sterk beperkt wordt.
 • Er in de zwembadvisie gebruik is gemaakt van een behouden bezoekersprognose, waarbij uit wordt gegaan van een flinke afname van het aantal recreatieve zwemmers en baanzwemmers.
 • In scenario 2 geen specifieke zwemmogelijkheden voor peuters en kleuters zijn opgenomen.
 • Uit onderzoek van het Mulier Instituut uit 2016 blijkt dat Enschede over voldoende zwemwater beschikt, maar er geen overcapaciteit is.
 • In datzelfde onderzoek te lezen valt dat de toekomstige vraag naar zwemmen zich niet eenvoudig laat voorspellen, maar dat de veranderende samenstelling van de Enschedese bevolking (min of meer gelijkblijvend aantal kinderen, meer ouderen en minder volwassenen in een druk bezette levensfase), maakt dat de vraag naar zwemmen en zwemles niet veel zal veranderen.
 • Er is het voorstel uit wordt gegaan van een GPR van 8 bij de verdere uitwerking van de zwembadvisie. Daarnaast worden verdere duurzaamheidsmaatregelen genoemd, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat duurzaamheidsmaatregelen binnen de financiële kaders moeten passen.
 • In de zwembadvisie uit wordt gegaan van een zwembad dat gebruik maakt van aardgas voor de opwarming van zwemwater.
 • Zwembaden één van de grootste energievragers binnen de bebouwde kom zijn.
 • De zwembadvisie geen inzicht geeft in de eventuele meerkosten van het realiseren van een energieneutraal en/of aardgasloos zwembad.

Overwegende dat:

 • Een hoge kwaliteit openbare voorziening alle doelgroepen in de Enschedese samenleving zou moeten bedienen.
 • Het niet ondenkbaar is dat het nieuwe zwembad zoals beschreven in scenario 2 straks onvoldoende plek biedt aan alle inwoners van Enschede die willen zwemmen.
 • Met name voor jonge kinderen recreatief zwemmen van belang is om bekend te raken met zwemmen.
 • Veel, met name oudere, mensen baanzwemmen gebruiken als een laagdrempelige en toegankelijk manier om te sporten.
 • Op basis van de vergelijking die het Mulier Instituut maakt met soortgelijke gemeentes, we kunnen concluderen dat we met scenario 2 straks fors minder zwemwater hebben dan soortgelijke steden (Groningen, Tilburg, Nijmegen, Zwolle, Arnhem).
 • De raad momenteel niet in staat wordt gesteld een afgewogen keuze te maken betreffende de duurzaamheidsambitie van het nieuwe zwembad.

Besluit om:

 • Het volgende punt aan het dictum toe te voegen: “5. Een second opinion uit te voeren naar de bezoekersprognose. Bij het programma van eisen met het voorstel te komen voor aanvullende duurzaamheidsvoorstellen waaronder GPR 9, energieneutraal en aardgasloos bouwen. Daarnaast de mogelijkheid om met scenario 2 als uitgangspunt niet alleen het sport- en verenigingszwemmen, maar ook het recreatief zwemmen en baanzwemmen voldoende zwemwater te bieden, verder uit te werken.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Fractieoverleg
vr 12 jan, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

 

 

 

 

 

 

Recente tweets

AnitaSempel RT @PaulHindriks: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Treat them so, always, and demand others do too. #HumanR
AnitaSempel Ook ik maak me zorgen over onnodige bureaucratie in de Jeugdzorg. "5 redenen waarom het inkoopcircus bij de jeugdzo… https://t.co/Hr7gKdqpBP
AnitaSempel Op naar een heel mooi resultaat! https://t.co/deiDs8pMHe
RobinWessels75 Erg blij met mooie tweede plek op de lijst van #GroenLinks #Enschede. Ook de komende vier jaar zal ik in #raad053 v… https://t.co/weEFR9lcDr
AnitaSempel RT @tubantia: Zo ziet global warming eruit: uitgemergelde ijsbeer zoekt met laatste kracht voedsel https://t.co/RVZCNy2LOu
AnitaSempel Nog een paar dagen wachten en we eten oesterzwammen van eigen koffiedik! #rotterzwam #aanrechtagrariërhttps://t.co/1VBnYNEw0M
AnitaSempel RT @RobertVermeiren: Voor 378.000 kinderen die opgroeien in #armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op Pakjesavond. #N
AnitaSempel De druk op financiën jeugdhulp is groot, maar jeugdhulp is meer dan een kostenpost. Het is ook een investering is i… https://t.co/BXpVSY7XGw

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.