Amendement ingediend in de raadsvergadering van 9 oktober 2017
Amendement ingediend door GroenLinks en PVDA
Amendement verworpen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 9 oktober besprekende het Voornemen tot het oprichten van de Stichting Werkgeverstaken P-Wet Enschede (SWPE) (Corsanummer 1700068181).

Constaterende dat:
• Het College van B&W middels voorliggend raadsvoorstel voorstelt een eigen stichting op te richten ten behoeve van de werkgeverstaken in het kader van de Participatiewet;
• Overwegingen om deze niet aan te stellen bij de gemeente Enschede niet wordt gekozen vanwege het feit dat dit een "dure optie met risico's voor langlopende financiële verplichtingen (wettelijke en bovenwettelijke WW en hogere loonkosten)" is;
• Capra Advocaten, zoals aangegeven in de memo van wethouder Weiman aan de leden van de Raad op 4 oktober 2017, stelt dat "er een goede kans is dat de stichting op basis van haar huidige conceptstatuten als onderdeel van de openbare dienst moet worden gezien".

Overwegende dat:
• Het wenselijk is dat medewerkers die een arbeidsovereenkomst bij de gemeente krijgen zoveel mogelijk op gelijke wijze worden beloond als collega's, ongeacht de wijze waarop dit organisatorisch is geregeld;
• Het realiseren van een nieuwe stichting met als doel arbeidsrechtelijke verplichtingen te omzeilen moreel onjuist is;
• Van een gemeente een voorbeeldfunctie verwacht mag worden als het gaat om eerlijke beloning van medewerkers.

Besluit:
1. Beslispunt 2 te wijzigen in:
"Bij de oprichting van de Stichting Werkgeverstaken P-wet Enschede (SWPE) de bedenking te uiten over de voorgenomen toepassing van arbeidsvoorwaarden en de wens te uiten dat de stichting niet tot haar werkwijze mag hebben arbeidsrechtelijke verplichtingen zoals gelden voor medewerkers van de gemeente Enschede te omzeilen, gehoord en gelezen bovenstaande constateringen en overwegingen."

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Fractieoverleg
vr 12 jan, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

 

 

 

 

 

 

Recente tweets

AnitaSempel RT @PaulHindriks: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Treat them so, always, and demand others do too. #HumanR
AnitaSempel Ook ik maak me zorgen over onnodige bureaucratie in de Jeugdzorg. "5 redenen waarom het inkoopcircus bij de jeugdzo… https://t.co/Hr7gKdqpBP
AnitaSempel Op naar een heel mooi resultaat! https://t.co/deiDs8pMHe
RobinWessels75 Erg blij met mooie tweede plek op de lijst van #GroenLinks #Enschede. Ook de komende vier jaar zal ik in #raad053 v… https://t.co/weEFR9lcDr
AnitaSempel RT @tubantia: Zo ziet global warming eruit: uitgemergelde ijsbeer zoekt met laatste kracht voedsel https://t.co/RVZCNy2LOu
AnitaSempel Nog een paar dagen wachten en we eten oesterzwammen van eigen koffiedik! #rotterzwam #aanrechtagrariërhttps://t.co/1VBnYNEw0M
AnitaSempel RT @RobertVermeiren: Voor 378.000 kinderen die opgroeien in #armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op Pakjesavond. #N
AnitaSempel De druk op financiën jeugdhulp is groot, maar jeugdhulp is meer dan een kostenpost. Het is ook een investering is i… https://t.co/BXpVSY7XGw

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.