Motie ingediend in de raadsvergadering van 22 mei 2017
Motie ingediend door GroenLinks
Motie verworpen

De raad van Enschede, bijeen op maandag 22 mei 2017, besprekende het raadsvoorstel Beleidskader Schuldhulpverlening 2017 – 2020.

Constaterende dat;

• Het college met het Beleidskader Schuldhulpverlening 2017 – 2020 inzet op vernieuwende werkwijzen en experimenten met nieuwe aanpakken van schuldenproblematiek.
• De gemeente Groningen onlangs ook deze omslag heeft gemaakt en daarbij een succesvolle pilot genaamd “Perspectieffonds”, heeft gedraaid waarin, onder voorwaarden, schulden door de gemeente worden overgenomen.
• De dienstverlening van de stadsbank regelmatig niet op gang komt doordat het inkomen van de cliënt te laag is en de schuld te hoog.

Overwegende dat;

• Het overnemen van schulden bij kan dragen aan het terugdringen van maatschappelijke kosten van schuldenproblematiek.
• Een dergelijke initiatief goed past binnen de filosofie van mobility mentoring en de city deal inclusieve stad.

Roept het college op;

• De mogelijkheid om problematische schulden over te nemen op te nemen in de pilot mobility mentoring.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.