Motie ingediend in de raadsvergadering van 13 maart 2017
Motie ingediend door GL, SP en EA
Motie verworpen


De raad van Enschede, bijeen op maandag 13 maart 2017, besprekende “Implementatie aanpassing Ondersteuning bij het Huishouden”,

Constaterende dat:

• Het college de gemeenteraad geen besluit vraagt met betrekking tot de beleidskeuze scenario’s maar de raad voorstelt in te stemmen met de beleidsregels Ondersteuning bij het Huishouden die tot de bevoegdheid van het college horen;
• Het college met deze beleidsregels het resultaat “schoon en leefbaar huis” wil concretiseren door ruimten, activiteit en frequenties aan te geven en daarbij de factor “tijd” niet wil opnemen;
• Het aanpassen van het beleid voor 2017 naar verwachting 2,4 miljoen zal kosten en deze kosten in 2018 zullen oplopen naar 3 a 6 miljoen;
• De Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 richtinggevende uitspraken heeft gedaan over de Ondersteuning bij het Huishouden;
• Er sinds de uitspraken van de CRvB verschillende rechtszaken zijn geweest over de factor “tijd”;
• Het college voorstelt de ruimten, activiteiten en frequenties te concretiseren op basis van het HHM-rapport;
• Gemeente Utrecht op basis van het HHM-rapport basismodules en aanvullende modules met urenindicaties aanbiedt;
• Het voorgestelde beleid van resultaatfinanciering juridisch niet zeker is;
• Het toekennen van uren op basis van het HHM-rapport waarbij wordt gewerkt met een basismodule en aanvullende modules juridisch wel zeker is;

Overwegende dat:

• Het college de gemeenteraad met dit voorstel tot ‘instemmen’ de raad niet de mogelijkheid geeft om volledig te kiezen en ook niet de mogelijkheid biedt om een amendement op de beleidskeuze in te brengen in de raadsvergadering;
• De term ‘instemmen’ formeel gelijk staat aan het door de raad afzien van het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij een voorgenomen collegebesluit (beleidsregels en BMO);
• Indien toch een zienswijze door de raad wordt ingebracht, dit via een motie gebeurt;
• Het door het college ingewonnen advies van Damsté aangeeft dat de factor “tijd” in de beschikking moet worden opgenomen;
• Het advies van Pels Rijken aan de gemeente Hengelo aangeeft dat het niet ondenkbaar is dat jurisprudentie zal worden aangepast;
• Sinds de uitspraken van de CRvB alle rechtbanken in Nederland, die zich hebben uitgesproken over de factor “tijd”, zonder uitzondering hebben geoordeeld dat de factor “tijd” moet worden opgenomen in de beschikking;
• Het uitermate belangrijk is dat er voorzichtig wordt omgesprongen met zorggeld;
• Het indiceren op uren niet duurder is dan het indiceren op resultaat;
• Door te kiezen voor een juridisch houdbaar systeem, we niet het risico lopen op korte termijn opnieuw ons beleid aan te moeten passen en opnieuw kosten te moeten maken;

Roept het college op

• Bij de Ondersteuning bij het Huishouden te indiceren in uren op basis van basismodules en aanvullende modules; 
• Hiertoe de beleidsregels en de het besluit overeenkomstig aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.