Motie ingediend in de raadsvergadering van 22 februari 2016
Motie ingediend door GL, SP, PVDA en EnschedeAnders

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 22 februari 2016,

Constaterende dat:
- Naar aanleiding van bevindingen over ‘ernstige armoedeproblematiek’ uit het rapport van Pro Facto over armoede in Enschede, op verzoek van de raad, de gemeente in 2015 door het Nibud een ‘minima effect rapportage’ heeft laten opstellen die inzicht geeft in de financiële situatie van huishoudens tot 120% van de geldende bijstandsnorm;
- Hieruit naar voren komt dat veel huishoudens onvoldoende inkomsten hebben om het ‘basispakket’ en het ‘restpakket’ te kunnen betalen en dat één huishoudtype het ‘basispakket’ niet kan betalen;
- Veel aanbevelingen van het Nibud redelijk tot goed overeenkomen met bestaand beleid of door het College van B&W zijn overgenomen;
- Het Rijk te weinig maatregelen neemt om armoede tegen te gaan;
- De gemeente nog substantiële beleidsruimte heeft om huishoudens te helpen die volgens het Nibud maandelijks budget tekortkomen, onder meer bij de vaststelling van de individuele inkomenstoeslag, het aanbieden van een Arbeidsbonus, het aanbieden van sport- en culturele activiteiten aan minima, het aanbieden van een compleet kindpakket, etc.;

Overwegende dat:
- Armoede gezondheid, welzijn, participatie en de economische kansen van inwoners aantast;
- Sociale participatie een onmisbaar onderdeel is van het leven in Enschede;
- Voorkomen van armoede een noodzakelijke voorwaarde is voor het bereiken van diverse gemeentelijke beleidsdoelen;
- De methode van het Nibud concrete aanknopingspunten biedt om het armoedebeleid periodiek op af te stemmen;

Spreekt uit dat:
- Binnen wettelijke mogelijkheden de gemeente moet zorgen dat huishoudens in Enschede de meest noodzakelijke uitgaven (‘basispakket’) zelf kunnen doen;
- Huishoudens de uitgaven uit het ‘restpakket’ zelf moeten kunnen doen en/of in natura verstrekt moeten gaan krijgen;
- In het armoedebeleid rekening gehouden dient te worden met het optreden van armoedeval;
- Het tegengaan van armoede politieke prioriteit heeft, waarbij op dit moment geen enkele mogelijkheid is uitgesloten om tot financiële dekking van een op basis van de Nibud methode herijkt armoedebeleid te komen;

Draagt het college op:
- In aanloop naar de zomernota 2016 een blauwe nota ‘herijking armoedebeleid’ aan de raad aan te bieden, gericht op het afstemmen van gemeentelijk armoedebeleid op de maandelijkse tekorten die het Nibud heeft berekend voor diverse types huishoudens;
- Hierbij een zo compleet mogelijk overzicht van de mogelijkheden voor beleidsaanpassing te presenteren, alsmede een verkenning van meerdere mogelijkheden voor financiële dekking, dwars door alle programma’s heen en indien noodzakelijk inclusief verhoging van de OZB;
- Een lobby op te starten richting de rijksoverheid, o.a. gebruikmakend van de Nibud methode, gericht op het beter tegengaan van armoede en armoedeval en hierover te rapporteren aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @jesseklaver: Op dit moment gaat 1/3 van de tijd van een hulpverlener in de ggz naar administratief werk. Zij noemen dit terecht #regelg
GroenLinks053 Banengroei milieusector in vrijwel rechte lijn omhoog https://t.co/6s5XjitCiE via @NUnl https://t.co/w4sLdOCbbp
GroenLinks053 GLOWING NATURE, een interactieve en mysterieuze ervaring met levende lichtgevende algen. https://t.co/IVVLgbpURu
GroenLinks053 RT @vogelnieuws: Schokkend: ook in Nederland worden roofvogels gedood door afschot of vergiftiging! https://t.co/E4jR3ecDIc
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg toegan…
JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.