Amendement ingediend in de raadsvergadering van 12 oktober 2015
Amendement ingediend door GL, CU, D66, PvdA, CDA, SP, OPA
Amendement aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 12 oktober 2015, besprekende het raadsvoorstel ‘Tariefdifferentiatie bij de inzameling van huishoudelijk afval’ (1500071891),

Constaterende dat:
– Het college in de 'discussienota Grondstoffenvisie en de eerste stap naar een afvalloos Enschede’ d.d. 25 augustus 2015 tot de conclusie komt dat de doelstellingen zoals die beschreven staan in de Afvalvisie, in Afvalloos Twente en worden opgelegd door de Tweede Kamer niet gehaald worden
met de huidige wijze van afvalinzameling,
– In diezelfde nota wordt gesteld dat de afzonderlijke in de nota geschetste scenario’s onvoldoende zijn om de ambities te halen,
– Dat we onze gemeentelijke doelen in de programmabegroting 2015-2018 hebben aangescherpt en dit nog eens bevestigd in het actieplan Duurzaamheid: we willen naar 60% afvalscheiding in 2018 en naar 90% afvalscheiding in 2030,
– Het huidige scheidingspercentage van huishoudelijk afval in Enschede op 46% ligt,
 
Overwegende dat:
– De raad vast wil houden aan de gestelde ambities,
– Alleen de invoering van diftar niet voldoende zal zijn om de gestelde doelen te halen en hiervoor de invoering van 'omgekeerd inzamelen' noodzakelijk is,
– Het van belang is dat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn, zodat iedereen tijdig in kan spelen op een veranderende manier van inzamelen en het daarom van belang is dat de raad een heldere uitspraak doet over de toekomst van afvalinzameling,
– Ruim drie jaar voldoende tijd is om de stad middels goede communicatie het belang en de werking van het omgekeerd inzamelen duidelijk te maken en omgekeerd inzamelen in te voeren,

Besluit om:
– beslispunt 2 van het dictum te wijzigen in:
“De resultaten van diftar te monitoren en in het eerste kwartaal van 2018 aan uw raad voor te leggen.”
– beslispunt 3 van het dictum te wijzigen in:
“Als vervolgstap op diftar over te gaan op omgekeerd inzamelen (restafval wegbrengen) met als  invoeringsdatum 1 januari 2019 en deze invoeringsdatum slechts dan bij te stellen als de uitkomsten van de onder beslispunt 2 genoemde monitoring hiertoe dwingende reden geeft”,

En gaat over tot de orde van de dag.
 

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.