Motie ingediend in de raadsvergadering van 21 september 2015
Motie ingediend door GL, PvdA, SP, EA, D66, BBE, VVD, CDA, CU, OPA
Motie aangenomen

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 21 september 2015,

Constaterende dat:
1.    de raad van Enschede op 16 februari j.l. en 2 juli j.l. unaniem o.m. heeft uitgesproken resp, besloten dat de gemeenschappelijke agenda voor Twente leidend moet zijn voor de samenwerking, en dat daarbij een voor die taak toegerust AB van de regio Twente nodig is, inclusief (raads)bevoegdheden en een evenredige stemverhouding;
2.    de raad van Enschede daarbij tevens heeft uitgesproken resp. besloten dat er geen reden is de bestaande besluitvormingsstructuur van de Regio Twente fundamenteel te veranderen anders dan om de democratische legitimatie te versterken;
3.    het inmiddels aan alle gemeenten uitgebrachte voorstel voor een gewijzigde Regeling Twente geen versterking van de democratische legitimatie in zich houdt, en ook de adviezen van de Commissie Robben dienaangaande (anders dan in een eerder concept) geheel buiten de formele regeling van de samenwerking zijn gebracht;
4.    de handreiking ‘Grip op regionale samenwerking’, zoals onlangs speciaal voor gemeenteraadsleden en griffiers door BZK, VNG en VvG is uitgegeven, aangeeft dat de democratische legitimatie van een samenwerkingsverband tot uitdrukking komt in bestuurssamenstelling, de verantwoordingsrelaties, de financiën en de bevoegdheden van een regeling;
5.    dezelfde handreiking nadrukkelijk stelt dat de democratische legitimatie van een samenwerkingsverband niet van individuele gemeenteraden komt, maar van de gezamenlijke gemeenteraden (pag 129)

Overwegende dat:
1.    in het proces rondom besluitvorming oorspronkelijk een koppeling tussen het stuurgroepadvies (Robben) en het voorstel voor een nieuwe regeling was voorzien;
2.    deze koppeling in het proces maar nu ook in de inhoud losgelaten is, en daarmee de versterking van de democratische legitimatie buiten de nieuwe regeling is gebleven;
3.    de adviezen uit de eerder genoemde handreiking specifiek mbt democratische legitimiteit onvoldoende herkend worden (waaronder verantwoordingsrelaties, financiën en P&C naar gezamenlijke raden);
4.    de in de bestuurlijke oplegger van 31 augustus jl voorgestane gang van zaken niet leidt tot eenduidige kaders van de gezamenlijke gemeenteraden met betrekking tot de democratische legitimatie van de samenwerking;
5.    zonder gezamenlijke standpuntbepaling gewenste wijzigingen niet in de regeling kunnen worden opgenomen;
6.    het nog niet te laat is om de raden een eenduidig voorstel (eventueel aanvullend) uit te laten brengen door de colleges

Spreekt uit dat:
•    een nieuwe regeling voor Twente concrete bepalingen moet bevatten die de democratische legitimatie wel degelijk zullen versterken

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
23hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
23hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.