Motie ingediend in de raadsvergadering van 2 juli 2015
Motie mede ingediend door SP, EA
Motie verworpen

De raad bijeen d.d. 2-7-2015, besprekende het adviezen van de Klachtencommissaris en nationale ombudsman aangaande het beleid WWB

Constaterende dat:
- De interim-klachtencommissaris de raad heeft geadviseerd nader onderzoek te doen bij Werk en Inkomen
- Het rapport van de klachtencommissaris en van de ombudsman ingaat op een aantal vaker gehoorde klachten
- Er naast deze klachten, ook andere klachten zijn over bijv. onterechte en exorbitante boetes, eenzijdig gewijzigde afspraken en bejegening

Van mening zijnde dat:
- Voor een goed werkende organisatie niet alleen de communicatie juist en volledig moet zijn maar dat ook er ook principes zijn van fatsoenlijke bejegening en evenredigheid zijn zoals vastgelegd in punten B5 en B9 van de Behoorlijkheidswijzer van De nationale ombudsman

Besluit:
- Een extern en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar o.a. de bejegening, de fraudeopsporing en het boetebeleid van de afdeling Werk en Inkomen.

En gaat over tot de orde van de dag

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.