Motie ingediend in de raadsvergadering van 29 juni 2015
Motie mede ingediend door SP, EA
Motie verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 29 juni 2015, besprekende de zomernota 2015;

Constaterende dat:
•    Mede naar aanleiding van het rekenkamerrapport over het armoedebeleid, het college in de zomernota en in de kadernota armoede spreekt van een voorgenomen heroverweging van het armoedebeleid;
•    Nog dit jaar door het Nibud een ‘minima effect rapportage’ wordt opgesteld;

Overwegende dat:
•    Verheldering van de financiële situatie van verschillende doelgroepen in Enschede, van het effect van het huidige beleid daarop en tevens van de beleidstheorie achter het huidige beleid, mogelijk aanleiding geeft tot zowel inhoudelijke beleidswijzigingen als tot financiële bijsturing;
•    Het niet wenselijk is eerder afgesproken financiële kaders te laten prevaleren boven de voorgenomen heroverweging van het armoedebeleid;

Draagt het college op:
Bij het opstellen van de begroting 2016-2019 rekening te houden met mogelijke financiële gevolgen van de voorgenomen heroverweging van het armoedebeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.