Amendement ingediend in de raadsvergadering van 20 april 2015
Amendement medeondertekend door GL, SP, EA
Amendement verworpen

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 20 april 2015, besprekende de Nota van Uitgangspunten Middengebied

Constaterende dat:
- de Nota van Uitgangspunten uitgaat van een milieucategorie van 4.2 voor De Strip en Oostkamp,
- de Nota van Uitgangspunten de mogelijkheid biedt activiteiten uit hogere categorieën toe te staan, mits de belasting terug te brengen is tot het niveau dat hoort bij 4.2,
- in de Nota van Uitgangspunten een geluidscontour is opgenomen (afbeelding 5 ) waarbij voor een groot gedeelte van De Strip is uitgegaan van milieucategorie 5.3,
- tijdens de technische bijeenkomst is gemeld dat het slechts om een zoekgebied gaat waarbinnen een kleinere definitieve geluidscontour zal worden vastgesteld,
- in paragraaf 4.5.3 van de Nota van Uitgangspunten staat geschreven:”als het gaat om kaders voor geluid in het Middengebied stellen we daarom voor om de ligging van deze geluidszone vast te stellen conform de figuur”,
- in de Nota van Uitgangspunten nergens staat geschreven dat deze contour als grens van een zoekgebied moet worden opgevat,

Overwegende dat:
- er sprake is van grote maatschappelijke onrust bij de omwonenden van het gebied Strip en Oostkamp, de dorpsraad Lonneker en over belangenbehartigers,
- er onduidelijkheid bestaat over de interpretaties van de in de Nota van Uitgangspunten opgenomen geluidscontouren,
- niet duidelijk is gemaakt waarom de contour in de Nota van Uitgangspunten substantieel afwijkt van de normen uit de handreiking “bedrijven en milieuzonering “ van de VNG,
- het in ieders belang is dat er duidelijke normen mbt geluid en milieucategorieën worden vastgesteld, zodat zowel ondernemer als omgeving weten waar ze aan toe zijn,
- de mogelijkheid onder voorwaarden activiteiten uit hogere milieucategorieën
 toe te staan op andere locaties al eens tot veel discussie en lange juridische procedures heeft geleid omdat omwonenden veel overlast ondervonden,
- de ondernemer duidelijk heeft aangegeven te kunnen leven met maximaal milieucategorie 4.2 voor De Strip en Oostkamp

Besluit:
- de Nota van Uitgangspunten zodanig aan te passen dat voor het Middengebied maximaal activiteiten uit milieucategorie 4.2 zijn toegestaan,
- de mogelijkheid te schrappen om onder voorwaarden activiteiten uit hogere milieucategorieën toe te staan,
- de geluidscontouren in de Nota van Uitgangspunten zodanig aan te passen dat deze de situatie met maximaal 4.2 correct weergegeven en zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de handreiking van de VNG ( bij categorie 4.2 maximaal 50dB(A) op 300meter uit de perceelgrens).

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
23hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
23hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.