Amendement ingediend in de raadsvergadering van 26 januari 2015
Amendement medeondertekend door GL, EA, OPA
Amendement verworpen

De raad, in vergadering bijeen op maandag 26 januari 2015, besprekende het raadsvoorstel "Strategie op
vastgoed en financiële gevolgen concentratie vastgoed";

Constaterende dat:
• Punt 2 van het raadsvoorstel luidt:
"De spelregels voor de uitvoering van het vastgoedbeleid vast te stellen, zie bijlage"
• In deze bijlage geen spelregels zijn opgenomen omtrent de voorwaarden en te volgen stappen in de volgende
situaties:
• Aankoop van vastgoed door het vastgoedbedrijf Enschede;
• Omgaan met en benutten van leegstand, waaronder voorwaarden voor tijdelijke verhuur en anti-kraak;
• Verkoop van gemeentelijk vastgoed;
• Sloop van gemeentelijk vastgoed;
• Op 16 december 2013 de gemeenteraad unaniem de motie "Maak werk van leegstand" heeft aangenomen,
waarin het college is opdragen:
"Maatschappelijke initiatieven te ondersteunen door waar mogelijk onder gunstige voorwaarden ruimte ter
beschikking te stellen vanuit het door de gemeente beheerde maatschappelijk vastgoed en daarbij
speciale aandacht te besteden aan initiatieven die zich richten op participatie, sociale samenhang,
duurzaamheid en werkervaring voor jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt"
• Deze motie geen uitwerking vindt in de voorliggende spelregels;

Overwegende dat:
• Aankoop van vastgoed door de gemeente, vooral in deze tijd van bezuinigingen, erg gevoelig kan liggen;
• Sloop van panden in het verleden meerdere keren tot felle discussies heeft geleid;
• Ook de verkoop van gemeentelijk vastgoed nogal eens tot vragen leidt;
• De gemeenteraad de afgelopen jaren meermaals aandacht heeft gevraagd voor mogelijkheden om leegstaand
gemeentelijk vastgoed maatschappelijk te benutten;
• Het dus van belang is vooraf duidelijke spelregels op te stellen omtrent aankoop, verkoop en sloop van
gemeentelijk vastgoed alsmede omgaan met en benutten van leegstaand gemeentelijk vastgoed;

Besluit:
• Beslispunt 2 van het raadsvoorstel te wijzigen in:
• 2a. De spelregels voor de uitvoering van het vastgoedbeleid aan te vullen met volledige artikelen over:
• 1. aankoop van vastgoed;
• 2. omgaan met en benutten van leegstand;
• 3. verkoop van gemeentelijk vastgoed;
• 4. sloop van gemeentelijk vastgoed;
• b. De opdracht uit de motie "Maak werk van vastgoed" in de spelregels te verwerken;
• c. De aangevulde spelregels zo spoedig mogelijk ter vaststelling aan de raad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.