Amendement ingediend in de raadsvergadering van 8 december 2014
Amendement medeondertekend door SP, EA
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 8 december 2014, besprekende de herziening grondexploitatie Usseler Es;

Constaterende dat:
• in het coalitieakkoord "Duurzaam, samen, sterker", de volgende passage over de Usseler Es is opgenomen:
"De Usseler es is een strategische reservelocatie voor de verwachte ruimtebehoefte vanaf het eind van dit decennium. In deze collegeperiode wordt dan ook niet gestart met de ontwikkeling van het gebied en er worden geen nieuwe percelen aangekocht. Het college erkent de grote cultuurhistorische waarde van de Usseler es. Als blijkt dat er sprake is van een overschot aan bedrijfskavels in regionaal verband, zal de Usseler es, specifiek de bolling, met voorrang uit de planvoorraad gehaald worden."
• het voorliggende raadsvoorstel hieraan uitvoering geeft door de financiële gevolgen van het tijdelijk 'op slot zetten' van de Usseler Es in de grondexploitatie op te nemen; • in totaal ruim 5,6 miljoen euro aan de grondexploitatie moet worden toegevoegd;

Overwegende dat:
• de Usseler Es een unieke landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft; • een meerderheid van de raad heeft uitgesproken te wensen dat de bolling (zoveel mogelijk) wordt gespaard; • een meerderheid van de raad erg enthousiast was over het alternatieve ontwikkelingsplan "de samenleving aan zet"; • door het uitstellen van besluitvorming over de Usseler Es de boekwaarde jaarlijks fors toeneemt; • het hierdoor in de toekomst financieel steeds moeilijker zal worden om de Usseler Es alsnog af te schrijven of alternatieve plannen te ontwikkelen; • het daarom van belang is dat zo snel mogelijk inzicht wordt gegeven over mogelijke exit- en alternatieve strategieën, met bijbehorende kosten en opbrengsten, zodat de raad een weloverwogen besluit over de toekomst van de Usseler Es kan nemen;

Besluit:
• het raadsvoorstel te wijzigen in:
1. het college op te dragen om een overzicht op te stellen van mogelijke exit- en alternatieve ontwikkelingsstrategieën voor de Usseler Es, waarbij kosten en opbrengsten zo goed mogelijk in beeld worden gebracht;
   A. Daarbij in ieder geval de volgende scenario's mee te nemen:
      • het ineens geheel afschrijven van de Usseler Es en de gronden als agrarisch verkopen;
      • het gefaseerd afschrijven van de Usseler Es en de gronden gefaseerd als agrarisch te verkopen;
      • uitvoeren van de visie "de maatschappij aan zet";
   B. Daarbij inzichtelijk te maken welke opties er zijn om eventuele tekorten of verliezen (zoveel mogelijk) te dekken;
   C. De resultaten van dit onderzoek tijdig met de raad te delen; 2. op basis van bovenstaande onderzoek een nieuw exploitatievoorstel voor de Usseler Es aan de raad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.