Amendement ingediend in de raadsvergadering van 10 maart 2014
Amendement mede ondertekend door Fractie Margriet Visser
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 10 maart 2014, besprekende het raadsvoorstel Herijking bedrijventerreinenvisie Netwerkstad 2013;

Constaterende dat:
•    Ecorys op basis van het TM-scenario een autonome ruimtevraag heeft berekend binnen de Netwerkstad van 265 ha voor de periode 2011-2020, 50 ha voor 2021-2030 en 15ha voor 2031-2040;
•    Ecorys in de bedrijventerreinenvisie van 2010 op basis van hetzelfde TM-scenario de autonome ruimtevraag voor de Netwerkstad berekende op 145 ha voor de periode 2011-2020 en 25 ha voor de periode 2021-2030;
•    Ecorys deze grote toename verklaart uit het feit dat de werkgelegenheid zich in de periode 2006-2010 in de regio Twente relatief beter ontwikkelde dan het landelijk gemiddelde, oftewel er was in die periode sprake van een positieve regionale component;
•    Onderzoeksbureau OTB in haar second opinion over deze grote toename als gevolg van een positievere regionale component als volgt oordeelt: "Het feit dat een relatief kleine aanpassing van regionale component een relatief groot effect heeft op de berekende ruimtevraag geeft wel een inherente zwakte van het model aan, namelijk gevoeligheid voor kleine veranderingen in een relatief klein gebied."
•    Regio Twente de korte- en middellange-termijn prognose heeft laten bijstellen tot 50 ha voor de periode tot 2015 en 110 ha voor 2016-2020;
•    Regio Twente de lange-termijn prognose voor de periode 2031-2040 heeft verhoogd tot 190 ha, doordat het een deel van de vraag die Ecorys tot 2020 raamt doorschuift naar de periode na 2020;
•    Onderzoeksbureau OTB dit doorschuiven van de ruimtevraag in haar second opinion een "discutabele beslissing" noemt;
•    Onderzoeksbureau OTB in haar second opinion oordeelt dat in de herijking bedrijventerreinenvisie geen rekening wordt gehouden met vraagvermindering door hantering van een gronduitgifteprotocol volgens de SER-ladder;
•    Onderzoeksbureau OTB in haar second opinion oordeelt dat het uitsluiten van de Werkparken Luchthaven bevreemding wekt "omdat dit juist een nieuw segment betreft dat een weer- slag is van economische structuurverandering."
•    Ecorys zowel in 2010 als 2013 voor haar ramingen gebruik maakte van het ruimtebehoeftemodel SPECTRA;
•    De Raadsenquêtecommissie Grondbeleid in haar rapport "Grip op Grond" in 2013 schreef: "Omdat de markt structureel is veranderd zijn prognoses op basis van het verleden niet meer maatgevend."
•    Het niet inzichtelijk is of, en zo ja in hoeverre, deze structurele veranderingen in het ruimtebehoeftemodel SPECTRA zijn opgenomen;
•    De CPB-scenario's sinds de crisis nog niet zijn geactualiseerd op basis van de nieuw ontstane marktsituatie en nieuwe inzichten;

Besluit:
•    Beslispunt 1 van het raadsvoorstel te wijzigen in:
1.    De herijking bedrijventerreinenvisie NT 2013 gewijzigd vast te stellen waarbij:
i.    vooralsnog wordt uitgegaan van een autonome ruimtevraag van 50 ha voor de periode tot 2015, 110 ha voor 2016-2020, 50 ha voor 2021-2030 en 25 ha voor 2031-2040;
ii.    in planning, tabellen en bijlagen meer rekening te houden met het gebruik van de SER-ladder;
iii.    de Werkparken Luchthaven als aanbod mee te nemen;
iv.    de herijking bedrijventerreinenvisie NT 2013 op basis van bovenstaande punten i, ii en iii aan te passen;
v.    bijlage 4 (de theoretische planning) op basis van bovenstaande punten i, ii en iii aan te passen en dan ter kennisname aan te nemen;
•    Een beslispunt 6 aan het raadsvoorstel toe te voegen:
Een nieuwe prognose van de autonome ruimtevraag binnen de Netwerkstad te laten opstellen, zodra:
i.    Het CPB haar economische scenario's heeft geactualiseerd op basis van de nieuwe economische realiteit en nieuwe inzichten;
ii.    De rekenmodellen waarmee de ruimtevraag wordt berekend, zijn geactualiseerd op basis van deze nieuwe scenario's en nieuwe inzichten;
En gaat over tot de orde van de dag.


Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
23hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
23hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Nieuwsbrief

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.