LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

De financiële tekorten op de jeugdzorg lopen harder op dan verwacht. Afgelopen zomer werd al bekend dat Enschede zo’n drie miljoen tekort kwam op de jeugdzorg, maar in de aanloop naar de programmabegroting bleek dat het tekort nog dit jaar oploopt naar ruim zes miljoen. GroenLinks was opgelucht met de keuze van het college om ondanks dit extra tekort, in de programmabegroting niet opnieuw te bezuinigingen op de kwetsbare jeugdzorg. Desalniettemin zal er de komende tijd goed moeten worden gekeken naar de toekomst van de jeugdzorg. GroenLinks vindt het daarbij van groot belang dat kinderen en jongeren tijdig de juiste zorg blijven krijgen.

Met de decentralisatie drie jaar geleden werd de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het idee was dat de gemeente de zorg laagdrempelig en dicht bij huis kon organiseren en daarmee geld kon besparen. Vooruitlopend op die gedachte besloot het Rijk het budget stapsgewijs te verlagen. Na drie jaar blijkt echter dat de kosten juist oplopen en Enschede, net als veel andere steden, te weinig geld krijgt om de zorg uit te voeren.

De gemeenteraad en het college zullen het komende jaar maatregelen moeten nemen om het tekort op de jeugdhulp terug te dringen. GroenLinks is mening dat er geen maatregelen moeten worden genomen die op korte termijn geld opleveren, maar op de lange termijn problemen juist verergeren. Wij zijn dan ook tegen elke maatregel die wachtlijsten in de jeugdhulp laat ontstaan of doet oplopen, zoals budgetplafonds, of de toegankelijkheid van de jeugdhulp inperkt, zoals een ouderbijdrage. GroenLinks ziet echter wel mogelijkheden in het toepassen van nieuwe, slimme werkwijzen in de jeugdhulp, waarbij zorgverleners de vrijheid krijgen om buiten de bestaande hulptrajecten te kijken.

Tegelijkertijd zijn we reëel en realiseren we ons dat het ontstane tekort niet binnen het budget opgelost kan worden. Als we de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente willen laten slagen en de zorg werkelijk goedkoper willen maken, dan zal dat tijd en geld kosten en zullen we vooralsnog de komende jaren het budget voor de jeugdhulp moeten ophogen. Als het Rijk de problemen negeert zal het voor de gemeente wel steeds lastiger worden om het benodigde budget bij te passen. Het politiek draagvlak lijkt daarvoor momenteel niet groot, aangezien het zal betekenen dat onze stad eigen ambities moet laten varen.

Agenda

Fractieoverleg
vr 12 jan, 9.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

 

 

 

 

 

 

Recente tweets

AnitaSempel RT @PaulHindriks: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Treat them so, always, and demand others do too. #HumanR
AnitaSempel Ook ik maak me zorgen over onnodige bureaucratie in de Jeugdzorg. "5 redenen waarom het inkoopcircus bij de jeugdzo… https://t.co/Hr7gKdqpBP
AnitaSempel Op naar een heel mooi resultaat! https://t.co/deiDs8pMHe
RobinWessels75 Erg blij met mooie tweede plek op de lijst van #GroenLinks #Enschede. Ook de komende vier jaar zal ik in #raad053 v… https://t.co/weEFR9lcDr
AnitaSempel RT @tubantia: Zo ziet global warming eruit: uitgemergelde ijsbeer zoekt met laatste kracht voedsel https://t.co/RVZCNy2LOu
AnitaSempel Nog een paar dagen wachten en we eten oesterzwammen van eigen koffiedik! #rotterzwam #aanrechtagrariërhttps://t.co/1VBnYNEw0M
AnitaSempel RT @RobertVermeiren: Voor 378.000 kinderen die opgroeien in #armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op Pakjesavond. #N
AnitaSempel De druk op financiën jeugdhulp is groot, maar jeugdhulp is meer dan een kostenpost. Het is ook een investering is i… https://t.co/BXpVSY7XGw

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.