LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Wat doe je als je je zorgen maakt over het mantelzorgbeleid in Enschede en de wethouder kan geen antwoorden geven? Dan ga je zelf op onderzoek uit! Onlangs stelde GroenLinks in de stedelijke commissie vragen over de voortgang van het actieplan mantelzorg en gebruik van mantelzorgondersteuning in Enschede. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers de afgelopen jaren minder gebruik maken van ondersteuning, terwijl er juist steeds meer mantelzorgers bij komen en zij ook zwaardere taken op zich nemen. Wij willen graag weten hoe dit kan en besloten er zelf op uit te trekken om mantelzorgers te vragen welke ondersteuning zij graag willen ontvangen.

Geen enkele mantelzorger is hetzelfde. Sommige mensen zorgen al jaren voor een zieke partner, familielid of kennis, terwijl anderen pas aan het begin van een mantelzorgtraject staan. Wanneer je geconfronteerd wordt met de ziekte van een partner of familielid krijg je, naast de emotionele impact, ook vaak te maken met het regelen van verschillende zorgaanbieders, het aanvragen van eventuele aanpassingen in de woning en het organiseren van vervoer. Vanuit de gemeente is er veel aandacht voor de emotionele impact van mantelzorg en alhoewel dat zeker belangrijk is, merken wij ook dat er behoefte is aan praktische ondersteuning. Voor veel mantelzorgers is het bovendien niet vanzelfsprekend dat zij tijd vrij kunnen maken voor activiteiten en trainingen die de gemeente aanbiedt.

GroenLinks wil graag de praktische ondersteuning voor mantelzorgers in stand houden. De afgelopen jaren was het mogelijk om als mantelzorger voor 5 euro per uur dienstencheques voor de huishoudelijke hulp in te kopen bij één van de zorgaanbieders in Enschede. Vele tientallen mantelzorgers maakten hiervan gebruik als ondersteuning bij hun zorgtaak. Met de zomernota 2017 dreigen deze dienstencheques te verdwijnen. Bovendien wordt voorgesteld om de Ondersteuning Maatschappelijke Deelname, waar ook dementerende ouderen gebruik van kunnen maken om hun mantelzorger tijdelijk te ontlasten, grotendeels te vervangen door een algemene voorziening.

Wij willen dat ook in de toekomst mantelzorgers een beroep kunnen blijven doen op zowel emotionele als praktische ondersteuning. Lotgenotenactiviteiten en cursussen zijn waardevol, maar mantelzorgers moeten ook in staat zijn deze te bezoeken. Juist praktische ondersteuning, zoals opvang, respijtzorg en huishoudelijke ondersteuning kunnen daarin helpen. Bovenal vinden wij het belangrijk dat er blijvend geluisterd wordt naar de wensen en behoeften van mantelzorgers.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.