LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Met de verkiezingen in aantocht kondigen B&W in de zomernota opnieuw ingrijpende maatregelen aan in de zorg en ondersteuning van inwoners. Niet alleen wordt gehoopt zo verwachte tekorten te compenseren, ook wil het college meer geld voor economisch beleid en bereikbaarheid. Hoewel men inwonersparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, lijkt nog bijna niemand te beseffen wat er op het spel staat.

Al voordat de gemeenteraad hiervoor de financiële middelen had gevonden, is door het college met de betrokken partijen afgesproken dat Kennispark meer geld zal krijgen. Onlangs werd voorgesteld een paar miljoen per jaar uit te trekken voor de Agenda van Twente, zonder zicht op de financiële dekking. Dit voorstel nam de gemeenteraad afgelopen maandag overigens in grote meerderheid over. Beide gebeurtenissen zijn door de media als positieve resultaten van het politieke bedrijf gepresenteerd. De mogelijke consequenties voor de inwoners van Enschede zitten echter verstopt in het dikke maatregelenpakket van de zomernota, daarom hier een korte bloemlezing van ingrijpende maatregelen die GroenLinks op dit moment niet wil.

In het algemeen wordt de zorg en ondersteuning aan inwoners flink aangepakt, al zijn de effecten daarvan niet altijd even duidelijk. Zo moeten er 'algemene voorzieningen' komen ter vervanging van geïndiceerde maatwerkvoorzieningen (Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) & Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD)). Ook moeten jeugdzorg en onderwijs (dat tegenwoordig veel extra moet doen voor leerlingen die vroeger 'speciaal onderwijs' ontvingen) met nog minder geld toe. Wel heel concreet is het voorstel van het college om de extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede niet langer ten goede te laten komen aan armoedebestrijding onder kinderen.

De dienstencheques die een voldoende peil van ondersteuning in het huishouden bereikbaar moeten houden, worden afgeschaft in het voorstel van het college.

GroenLinks vindt het vreemd dat er zo weinig aandacht is voor het draagvlak van gevoelige maatregelen zoals de hier genoemde. Ook zijn effecten soms helemaal niet duidelijk en zou daarover eerst met de betreffende doelgroepen gesproken moeten worden. Een volledig overzicht van de voorgestelde maatregelen vindt u via de link bovenaan in dit artikel. Zie ook mijn artikel van de vorige keer.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.