LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

GroenLinks zal ook bij de laatste algemene beschouwingen in deze raadsperiode weer groene en sociale keuzes bepleiten. Zo wil GroenLinks zorg en ondersteuning van inwoners behouden. Daarnaast willen we het culturele aanbod overeind houden. Nu de financiële situatie voor de gemeente Enschede bekend is voor de komende jaren, ontstaat een duidelijk beeld van de keuzes die na de verkiezingen gemaakt moeten worden. Wie nog meer wil investeren in stad en economie, zal uiteindelijk moeten snijden in zorg en ondersteuning van inwoners.

Het is belangrijk dat inwoners, instellingen, bedrijven en politieke partijen de komende tijd in gesprek kunnen gaan op basis van de actuele financiële situatie. Hoe de gemeente het nu verwachte tekort in 2018 gaat oplossen, zal bij vaststelling van de zomernota duidelijk worden. GroenLinks ziet mogelijkheden om de door het college voorgestelde ombuigingen in de zorg en ondersteuning van inwoners, anders en grotendeels 'achter de schermen' in te vullen.

Uit de zomernota blijkt dat er in de komende jaren weinig financiële armslag zal zijn voor extra beleid. Daarbij lijkt de volgende gemeenteraad steeds weer moeilijke financiële keuzes te moeten maken. De belangrijkste financiële keuze daarbij is in hoeverre extra in stad, economie en bereikbaarheid wordt geïnvesteerd. Daar tegenover staan dan bijvoorbeeld hogere lokale lasten of een lager onderhoudsniveau van de openbare ruimte, maar onvermijdelijk zal daarbij ook steeds de zorg en ondersteuning aan inwoners op tafel komen als financiële dekking. GroenLinks vindt dat er al veel en met succes wordt geïnvesteerd in 'stenen' en in de economie en kiest nu voor behoud van voorzieningen, goede zorg en ondersteuning. Daarbij kan economisch beleid voor een deel via de regio worden uitgevoerd.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.