LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

GroenLinks zal ook bij de laatste algemene beschouwingen in deze raadsperiode weer groene en sociale keuzes bepleiten. Zo wil GroenLinks zorg en ondersteuning van inwoners behouden. Daarnaast willen we het culturele aanbod overeind houden. Nu de financiële situatie voor de gemeente Enschede bekend is voor de komende jaren, ontstaat een duidelijk beeld van de keuzes die na de verkiezingen gemaakt moeten worden. Wie nog meer wil investeren in stad en economie, zal uiteindelijk moeten snijden in zorg en ondersteuning van inwoners.

Het is belangrijk dat inwoners, instellingen, bedrijven en politieke partijen de komende tijd in gesprek kunnen gaan op basis van de actuele financiële situatie. Hoe de gemeente het nu verwachte tekort in 2018 gaat oplossen, zal bij vaststelling van de zomernota duidelijk worden. GroenLinks ziet mogelijkheden om de door het college voorgestelde ombuigingen in de zorg en ondersteuning van inwoners, anders en grotendeels 'achter de schermen' in te vullen.

Uit de zomernota blijkt dat er in de komende jaren weinig financiële armslag zal zijn voor extra beleid. Daarbij lijkt de volgende gemeenteraad steeds weer moeilijke financiële keuzes te moeten maken. De belangrijkste financiële keuze daarbij is in hoeverre extra in stad, economie en bereikbaarheid wordt geïnvesteerd. Daar tegenover staan dan bijvoorbeeld hogere lokale lasten of een lager onderhoudsniveau van de openbare ruimte, maar onvermijdelijk zal daarbij ook steeds de zorg en ondersteuning aan inwoners op tafel komen als financiële dekking. GroenLinks vindt dat er al veel en met succes wordt geïnvesteerd in 'stenen' en in de economie en kiest nu voor behoud van voorzieningen, goede zorg en ondersteuning. Daarbij kan economisch beleid voor een deel via de regio worden uitgevoerd.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Rondleiding in het Stadhuis Enschede
voor GroenLinks-leden

do 28 sep, 19.00 Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

GroenLinks053 RT @LLinkLLink: HELP MEE OM MET ELKAAR 100.000 BIJENSTRUIKEN TE PLANTEN https://t.co/ySMIUwQ8Ds @Bijenkweker @Bijenlint @HermansHoning #bi
GroenLinks053 RT @BureauDeHelling: #Vacature Bureau de Helling zoekt een hoofdredacteur voor tijdschrift de Helling. Meer info: https://t.co/PcCr3hMftm h…
GroenLinks053 RT @groenlinks: We moeten ouderen 24 uur per dag goede zorg bieden. Daarom wil @CorinneEllemeet aparte ouderenposten voor senioren. https:/…

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.