LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Maandag bespreekt de stedelijke commissie het voorstel om het kindpakket uit te breiden. De bedoeling hiervan is kinderen uit arme gezinnen beter te ondersteunen. Voorgesteld wordt om zolang het Rijk daarvoor specifiek middelen verstrekt, meer aan gezondheid, kleding, ontwikkeling en leermiddelen uit te geven. Armoede is een groot probleem in Enschede en we zijn er blij mee dat hier op deze manier meer tegen wordt gedaan. In de gemeenteraad is afgelopen jaar de motie 'herstel onbalans' aangenomen over het tegengaan van de toenemende tweedeling in de samenleving. Om hieraan invulling te geven moet volgens GroenLinks ook de individuele inkomenstoeslag worden verhoogd.

In de afgelopen jaren is het aantal bijstandsuitkeringen fors gestegen, is het aantal cliënten bij de stadsbank toegenomen en is vaker sprake van 'complexe' schuldensituaties. De Enschedese rekenkamer sprak afgelopen jaar over 'ernstige armoedeproblematiek' en noemde van degenen die gebruik maken van armoedebeleid het welbevinden laag en de ervaren gezondheid slecht. Uit Nibud berekeningen blijkt dat van deze groep onder meer gezinnen met kinderen financieel niet uitkomen.Sociaal Hart wees erop dat de individuele inkomenstoeslag in Enschede veel lager ligt dan in de omliggende gemeenten. De reden daarvoor is politiek: in de vorige raadsperiode is voor verlaging gekozen onder de aanname dat inwoners daardoor zouden worden geprikkeld aan het werk te gaan of te blijven. Toenmalig wethouder Koomen wees er al op dat het zo niet werkt. Het is algemeen bekend dat als je van te weinig moet rondkomen, dit je leven volledig gaat beheersen. Ook is uit onderzoek bekend dat het effect van een eventuele 'armoedeval' beperkt is, en bovendien kan deze worden voorkomen door de inkomensgrens te verhogen. GroenLinks stemde dan ook tegen de verlaging van de langdurigheidstoeslag, de voorganger van de huidige inkomenstoeslag. Verhoging daarvan was in deze raadsperiode taboe: pas sinds kort is het plan van tafel om fors op het armoedebeleid te bezuinigen!

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor huishoudens die structureel met een laag inkomen te maken hebben; het is eigenlijk een gaatjesstopper. Afgelopen week sprak ik iemand die niet meer uit het rood kwam wegens medische kosten afgelopen jaar. Moeten wachten op vakantiegeld om weer in de zwarte cijfers te komen is daarbij niet alleen frustrerend, maar ook zorgwekkend. Een kleine tegenslag betekent grote problemen en op vakantie gaan, dat zit er dus niet in, tenzij je schulden maakt of iemand anders je meeneemt. Overigens ging het om iemand die zeer gemotiveerd en actief was, maar (ook volgens een medewerker van de gemeente) door leeftijd en opleiding waarschijnlijk niet meer aan de slag komt.
Uit de genoemde Nibud berekeningen blijkt hoe weinig lage inkomens in Enschede te besteden hebben. Voor veel huishoudens blijkt te gelden dat zij door geldgebrek aan 'sociale participatie' niet of nauwelijks toekomen. GroenLinks wil de hoogte van de individuele inkomenstoeslag afstemmen op de Nibud berekeningen om dit probleem op te lossen (o.a. voor gezinnen met kinderen). Zo worden schulden voorkomen en loopt Enschede niet langer uit de pas met omliggende gemeenten.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.