LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

GroenLinks wil al jarenlang windmolens in Enschede. In 2006 schreven we al een korte notitie waarin GroenLinks opriep om de mogelijkheid van Windmolens langs de Windmolenweg te onderzoeken. Sindsdien is er in college en raad meerdere keren over windmolens en -turbines gesproken, maar tot daden is het nog nauwelijks gekomen. Slechts een enkele turbine siert de Enschedese daken. Zicht op een ommekeer is er ook de komende jaren nog niet, want in bestemmingsplannen wordt geen ruimte voor windmolens opgenomen. GroenLinks betreurt dit en zal zich waar mogelijk inspannen om alsnog goede voorwaarden voor windenergie in Enschede te realiseren.

Het CDA meldt met trots in haar nieuwsbrief dat een meerderheid van de raad afgelopen maandag heeft ingestemd met haar amendement, waarmee de mogelijkheid om per agrarisch bouwblok in het buitengebied Zuidoost twee windmolens te bouwen is geschrapt. Het CDA en andere partijen waren vooral bang dat deze windmolens het uitzicht in het buitengebied zouden gaan overheersen. GroenLinks deelde die angst niet, aangezien de maximaal toegestane ashoogte slechts 20 meter is en deze windmolens in ons kleinschalige landschap dus al snel door de vele bomen en bossages aan het oog worden onttrokken.

De gemeenteraad heeft in de vorige raadsperiode met de nota "Nieuwe Energie voor Enschede" stevige doelen gesteld omtrent CO2-reductie maar ook om binnen de gemeente een forse hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Windenergie kan hierin een stevige bijdrage leveren, maar is blijkbaar nog niet erg populair.

Ook de grote windmolens komen in Enschede maar niet van de grond. De omgeving van de Grolsch, A1 en Marssteden is door het huidige college als officiële zoeklocatie aangewezen, maar in het nieuwe bestemmingsplan voor de Groote Plooy wordt geen ruimte voor windmolens opgenomen. Een artikel in de Tubantia wijst hiervoor een aantal redenen aan. Ten eerste wordt gewezen op een deadline op 1 juli. Landelijke wetgeving stelt dat een bestemmingsplan iedere tien jaar moet worden geactualiseerd en vanaf 1 juli kan een gemeente geen leges meer vragen voor een bouwaanvraag op basis van een verouderd bestemmingsplan. Bij een bouwaanvraag voor een eventuele uitbreiding van Grolsch loopt de gemeente dan mogelijk tienduizenden euro's mis. Echter, deze deadline geldt voor het vaststellen van het bestemmingsplan in de raad. De angst dat het opnemen van ruimte voor windmolens in het bestemmingsplan tot lange bezwaarprocedures leidt, is voor deze deadline niet van belang. Zolang de raad het plan maar voor 1 juli vaststelt kan de gemeente leges blijven innen, onafhankelijk van daarop volgende procedures.

De tweede reden die het artikel noemt is de vrees dat windmolens op de Groote Plooy nadelig kunnen zijn voor de ontwikkeling van de luchthaven. En hoewel GroenLinks veel liever windmolens heeft dan een luchthaven, roept deze vermeende relatie vragen op. De locatie ligt niet in het verlengde van de startbaan en volgens een nieuwsbericht van het ADT van 22 mei zijn de vliegroutes nog helemaal niet vastgesteld. Daarnaast mogen we voor alle omwonenden in Twekkelo, Boekelo en Usselo hopen dat overvliegende vliegtuigen ter plekke een vlieghoogte hebben bereikt die aanzienlijk groter is dan de hoogte van een forse windmolen. In de Haarlemmermeer zijn er trouwens plannen voor een windmolenpark op vergelijkbare afstand van Schiphol, waarbij een deel van het zoekgebied in het verlengde van één van de startbanen ligt.

GroenLinks zal bij de behandeling van het bestemmingsplan Groote Plooy in de eerstvolgende stadsdeelcommissie West daarom kritische vragen stellen over de gemaakte keuzes en bekijken welke mogelijkheden er zijn om alsnog ruimte te bieden voor windmolens in dit deel van de stad.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.