LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Onlangs maakte het college bekend dat er geen AZC op het Eschmarkerveld zal worden gebouwd. Vanwege de verminderde instroom van vluchtelingen denkt het COA voldoende capaciteit te hebben tot eind volgend jaar. GroenLinks heeft dubbele gevoelens bij deze bekendmaking, want miljoenen vluchtelingen verkeren nog onder erbarmelijke omstandigheden en grote onzekerheid in landen als Griekenland, Turkije, Libanon en Jordanië. En zolang de verschrikkingen in landen als Syrië, Irak, Afghanistan, Jemen, Sudan en Eritrea blijven doorgaan, zullen er mensen bij komen die huis en haard ontvluchten, op zoek naar een veiliger plek voor hunzelf en hun kinderen. De stroom vluchtelingen, ook naar Nederland, kan dan ook ieder moment weer toenemen, wat ons noodzaakt hierop voorbereid te zijn.

Hoewel het AZC op het Eschmarkerveld van de baan is, willen college en raad op andere vlakken bij blijven dragen aan opvang en integratie van vluchtelingen. Het college wil samen met het COA en omwonenden kijken of de noodopvang aan de Getfertsingel een jaar langer open kan blijven; College en raad blijven belang hechten aan bed, bad en brood (èn begeleiding) voor uitgeprocedeerde asielzoekers en Enschede voldoet makkelijk aan haar taakstelling tot het huisvesten van statushouders, wat lang niet iedere gemeente lukt. GroenLinks is blij met de brede steun voor goede opvang en begeleiding van vluchtelingen en statushouders, niet alleen in de Enschedese politiek, maar ook in onze samenleving, wat blijkt uit de vele vrijwilligers die zich hebben gemeld en de vele initiatieven die zijn ontstaan om nieuwe Enschedeërs zich te laten thuisvoelen en laten meedoen in onze samenleving.

Komende maandag wordt in de gemeenteraad het actieplan "Meedoen en Thuisvoelen" vastgesteld. Een actieplan waarin staat beschreven hoe gemeente, COA, verenigingen en organisaties samen werken om vluchtelingen en statushouders in de Enschedese samenleving te integreren. In dit actieplan komen thema's als huisvesting, inkomen, vrijwilligerswerk, sport, onderwijs en zorg aan bod.
GroenLinks is blij met dit actieplan en de wijze waarop burgers, statushouders, verenigingen en organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming. Dit toont opnieuw de brede steun vanuit onze samenleving om samen nieuwkomers een goed thuis te bieden.

Op een aantal punten had het actieplan "Meedoen en Thuisvoelen" voor GroenLinks nog wat aanscherping of nadere uitwerking verdiend, met name als het gaat om traumaverwerking. Veel vluchtelingen hebben verschrikkingen meegemaakt die wij ons niet kunnen voorstellen, en zullen eerst tijd en hulp nodig hebben met het verwerken van deze trauma's, voordat het leren van een nieuwe taal of het doen van (vrijwilligers)werk überhaupt aan de orde kan komen. Een belangrijk onderwerp dat in het actieplan wat onderbelicht was, maar het college heeft toegezegd met een nadere uitwerking voor deze traumazorg te komen.

Andere voor GroenLinks belangrijke thema's, zoals toegang tot inkomens- en armoedevoorzieningen, blijken in de praktijk al geregeld te zijn.

Het actieprogramma "Meedoen en Thuisvoelen" wordt continu bijgewerkt, onder andere op basis van regelmatige gesprekken met statushouders en betrokken organisaties.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.