LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Onlangs maakte het college bekend dat er geen AZC op het Eschmarkerveld zal worden gebouwd. Vanwege de verminderde instroom van vluchtelingen denkt het COA voldoende capaciteit te hebben tot eind volgend jaar. GroenLinks heeft dubbele gevoelens bij deze bekendmaking, want miljoenen vluchtelingen verkeren nog onder erbarmelijke omstandigheden en grote onzekerheid in landen als Griekenland, Turkije, Libanon en Jordanië. En zolang de verschrikkingen in landen als Syrië, Irak, Afghanistan, Jemen, Sudan en Eritrea blijven doorgaan, zullen er mensen bij komen die huis en haard ontvluchten, op zoek naar een veiliger plek voor hunzelf en hun kinderen. De stroom vluchtelingen, ook naar Nederland, kan dan ook ieder moment weer toenemen, wat ons noodzaakt hierop voorbereid te zijn.

Hoewel het AZC op het Eschmarkerveld van de baan is, willen college en raad op andere vlakken bij blijven dragen aan opvang en integratie van vluchtelingen. Het college wil samen met het COA en omwonenden kijken of de noodopvang aan de Getfertsingel een jaar langer open kan blijven; College en raad blijven belang hechten aan bed, bad en brood (èn begeleiding) voor uitgeprocedeerde asielzoekers en Enschede voldoet makkelijk aan haar taakstelling tot het huisvesten van statushouders, wat lang niet iedere gemeente lukt. GroenLinks is blij met de brede steun voor goede opvang en begeleiding van vluchtelingen en statushouders, niet alleen in de Enschedese politiek, maar ook in onze samenleving, wat blijkt uit de vele vrijwilligers die zich hebben gemeld en de vele initiatieven die zijn ontstaan om nieuwe Enschedeërs zich te laten thuisvoelen en laten meedoen in onze samenleving.

Komende maandag wordt in de gemeenteraad het actieplan "Meedoen en Thuisvoelen" vastgesteld. Een actieplan waarin staat beschreven hoe gemeente, COA, verenigingen en organisaties samen werken om vluchtelingen en statushouders in de Enschedese samenleving te integreren. In dit actieplan komen thema's als huisvesting, inkomen, vrijwilligerswerk, sport, onderwijs en zorg aan bod.
GroenLinks is blij met dit actieplan en de wijze waarop burgers, statushouders, verenigingen en organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming. Dit toont opnieuw de brede steun vanuit onze samenleving om samen nieuwkomers een goed thuis te bieden.

Op een aantal punten had het actieplan "Meedoen en Thuisvoelen" voor GroenLinks nog wat aanscherping of nadere uitwerking verdiend, met name als het gaat om traumaverwerking. Veel vluchtelingen hebben verschrikkingen meegemaakt die wij ons niet kunnen voorstellen, en zullen eerst tijd en hulp nodig hebben met het verwerken van deze trauma's, voordat het leren van een nieuwe taal of het doen van (vrijwilligers)werk überhaupt aan de orde kan komen. Een belangrijk onderwerp dat in het actieplan wat onderbelicht was, maar het college heeft toegezegd met een nadere uitwerking voor deze traumazorg te komen.

Andere voor GroenLinks belangrijke thema's, zoals toegang tot inkomens- en armoedevoorzieningen, blijken in de praktijk al geregeld te zijn.

Het actieprogramma "Meedoen en Thuisvoelen" wordt continu bijgewerkt, onder andere op basis van regelmatige gesprekken met statushouders en betrokken organisaties.

Agenda

Geef ze van katoen
De kunst van het recyclen

do 21 sep, 19.30 - Theater Concordia

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Rondleiding in het Stadhuis Enschede
voor GroenLinks-leden

do 28 sep, 19.00 Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

AnitaSempel Plastic afval scheiden helpt bar weinig, maar ermee stoppen nog minder https://t.co/q8W85nTgjy via @volkskrant
57mreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @LLinkLLink: HELP MEE OM MET ELKAAR 100.000 BIJENSTRUIKEN TE PLANTEN https://t.co/ySMIUwQ8Ds @Bijenkweker @Bijenlint @HermansHoning #bi
GroenLinks053 RT @BureauDeHelling: #Vacature Bureau de Helling zoekt een hoofdredacteur voor tijdschrift de Helling. Meer info: https://t.co/PcCr3hMftm h…
GroenLinks053 RT @groenlinks: We moeten ouderen 24 uur per dag goede zorg bieden. Daarom wil @CorinneEllemeet aparte ouderenposten voor senioren. https:/…

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.