LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

In de Tubantia van gisteren vertelt wethouder Van Agteren tot voor kort niets te hebben geweten van de regelmatige lekkages van pekel en olie uit het leidingennet van Akzo. Dit terwijl uit gespreksverslagen - die ook GroenLinks heeft ingezien - blijkt dat Enschedese ambtenaren al meerdere jaren aan tafel zaten bij vergaderingen over deze lekkages. GroenLinks vindt het dan ook merkwaardig en zorgwekkend dat de wethouder zegt niets te hebben geweten. Is er in al die jaren dan niemand geweest die de wethouder heeft geïnformeerd over wat zich bij AkzoNobel afspeelde? En hebben wethouder / college zelf nooit (door-)gevraagd naar de veiligheid of mogelijke incidenten rondom de zoutwinning en cavernes?

Gezien de maatschappelijke discussie die is gevoerd over de plannen voor opslag van dieselolie in onze cavernes, met name nadat de lekkage in het Aamsveen bekend werd, zou het college toch ook met dergelijke vragen moeten hebben gelopen? En ook de al ruime tijd in Twente spelende discussie rondom het afvalwater van de NAM, waarbij is gebleken dat de leidingen lekkages vertoonden door ouderdom, zou in ieder geval bij experts toch vragen hebben moeten oproepen hoe het dan staat met het enorme leidingen-netwerk dat AkzoNobel in onze bodem heeft liggen.
Tijdens informatieavonden over de olie-opslag werd door bewoners en politiek destijds nadrukkelijk gevraagd naar veiligheid en risico’s. Steevast kregen we van alle partijen te horen dat het toch echt veilig was. Nooit is de politiek en maatschappij geïnformeerd over de regelmatige lekkages in het leidingenstelsel van AkzoNobel.

In de schriftelijke vragen die GroenLinks onlangs samen met enkele andere partijen heeft ingediend, vragen we daarom ook specifiek op welke momenten de gemeente (ambtelijk of bestuurlijk) is geïnformeerd, hoe de interne informatievoorziening tussen ambtelijke dienst en college verliep, wie van hen het eerst is geïnformeerd en wat er (intern) met die informatie gebeurde. Daarmee hopen we inzichtelijk te kunnen krijgen wie op welk moment over welke informatie beschikte, en hoe het toch kan dat de wethouder van zo'n belangrijk en maatschappelijk gevoelig dossier niet op de hoogte kan zijn.

Van Agteren lijkt zelf een wat afwachtende houding aan te nemen. Tegen de Tubantia zegt hij over het niet aan hem voorleggen van het chlorideplan:  “Of het aan de wethouder had moeten worden voorgelegd? Dat wordt intern nog besproken. Het is nog geen uitgemaakte zaak.” Over de vele lekkages zegt Van Agteren: "Je moet ook kijken naar de protocollen die er zijn. Op het moment dat er een lekkage is, wordt dat aangepakt. Er wordt gesaneerd en het probleem is opgelost. Dan wordt niet elk incident aan de wethouder gemeld.” en m.b.t. SodM als bevoegd gezag: “Wij zijn volgend. Ook in de communicatie.” GroenLinks had op een doortastender houding gehoopt, dat Van Agteren zou eisen dat protocollen omtrent informatievoorziening worden aangepast en dat hij direct werk zou maken van het feit dat het college en raad aan belangrijke informatie ontbrak.

GroenLinks wil nog geen politiek oordeel vellen voordat wij over alle relevante informatie beschikken, maar het is al wel duidelijk dat wethouder Van Agteren nog heel wat heeft uit te leggen.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.