LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

De afgelopen jaren heeft GroenLinks regelmatig aandacht gevraagd voor de risico's van allerlei activiteiten in onze bodem. De (strategische) opslag van dieselolie in cavernes, de stabilisatie van instabiele cavernes met vliegas en het afvalwater van de NAM: regelmatig zien we dat het met dergelijke projecten mis gaat zoals bij de olie-lekkage in Epe en de meerdere lekkages van afvalwater in Noordoost Twente. Toch is het pompen van afvalwater onlangs hervat en de eerste olie al in cavernes onder de Marssteden gepompt. Alleen de pilot om instabiele cavernes te vullen met o.a. vliegas is vanwege maatschappelijke en politieke tegenstand van tafel.

Nu werd vlak voor het zomerreces bekend dat al 27 jaar lang een lekkage zit in de voormalige boorput nr 335 van de Akzo m.b.t. de zoutwinning. het gaat daarbij dus niet over de risico's van het opslaan van allerlei stoffen in de bodem, maar om de reguliere zoutwinning die in onze regio al decennia lang plaatsvindt. Dat de zoutwinning tot vele incidenten heeft geleid, is pas daarna langzaamaan duidelijk geworden. Het blijkt dat vanaf 2014 vrijwel iedere maand een incident/lekkage heeft plaatsgevonden en dat er ook in de jaren daarvoor vele lekkages zijn geweest. Onderzoek naar een viertal boorputten vergelijkbaar met nr 335 heeft aangetoond dat al deze boorputten lekkages vertonen. We kunnen dus al lang niet meer spreken van incidenten, maar van een structureel probleem waarvan de omvang en vooral de gevolgen nog onduidelijk zijn.

naar aanleiding van de lekkage die in juni aan het licht kwam, heeft GroenLinks mondelinge vragen aan het college gesteld. Wethouder van Agteren gaf toen aan net zo verbaasd te zijn als de raad, en pas zeer laat door AkzoNobel over de lekkage te zijn geïnformeerd. Maar uit gespreksverslagen van vergaderingen waar ook een afvaardiging van de gemeente Enschede aanwezig was, blijkt dat al meerdere jaren bekend is dat met enige regelmaat incidenten en lekkages voorkomen in de leidingen en boorputten van AkzoNobel. De gemeenteraad is daar echter nooit over geïnformeerd.

Op verzoek van verschillende raadsfracties, waaronder GroenLinks, is er onlangs een informatiebijeenkomst in de stadsdeelcommissie west gehouden, waar AkzoNobel werd verzocht tekst en uitleg te geven over de recent aan het licht gekomen lekkages. In die bijeenkomst werd duidelijk dat ook in de vele jaren voorafgaand aan 2014 met grote regelmaat lekkages voorkwamen.

GroenLinks wil dat er nu eindelijk eens echte duidelijkheid en openheid komt omtrent de lekkages die hebben plaatsgevonden en nog steeds geregeld plaatsvinden. Om deze duidelijkheid te krijgen hebben we, samen met EnschedeAnders.nl, SP, PvdA en D66 vragen ingediend aan het College van B&W, waarin we onder meer willen weten:
- welke lekkages zich vanaf de jaren 80 tot en met heden hebben voorgedaan en wat de gevolgen daarvan waren;
- welke procedures er gelden wanneer een lekkage voordoet en welke afspraken er zijn gemaakt om incidenten te voorkomen;
- of is onderzocht wat de korte- en langetermijneffecten zijn van de vele lekkages die al decennia lang plaatsvinden;
- op welke momenten de gemeente over lekkages is geïnformeerd en waarom deze informatie niet bij de raad is terecht gekomen;
- op welke manier de gemeente zeggenschap heeft over de (ondiepe) bodem en wat de gemeente met die zeggenschap heeft gedaan.

We hopen met deze vragen niet alleen inzicht te krijgen in de omvang van de lekkages en de gevolgen daarvan, maar ook dat vanaf nu alle betrokken partijen open en transparant communiceren en samen al het mogelijke in het werk stellen om nieuwe lekkages te voorkomen.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.