LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van aanvullend vervoer voor doelgroepen die niet van het reguliere openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Dit aanvullend vervoer (regiotaxi, leerlingenvervoer, instellingenvervoer) werd veelal per gemeente en per doelgroep apart aanbesteedt. Hierdoor lag er over Twente een lappendeken van verschillende vervoerders en vervoersstromen. In het kader van de landelijke bezuinigingen op de zorg, en in een poging het aanvullend vervoer in Twente efficiënter te organiseren, werken de 14 Twentse gemeenten samen aan een nieuwe regionale aanbesteding, waarin regiotaxi, leerlingen- en instellingenvervoer worden geïntegreerd.

GroenLinks kan zich goed voorstellen dat een regionale geïntegreerde aanbesteding kan leiden tot een efficiënter en duurzamer georganiseerd vervoer. En als hiermee ook nog een bezuiniging kan worden gerealiseerd, zonder dat de kwaliteit van dienstverlening daar onder leidt, dan is dat een welkome bijkomstigheid.

GroenLinks kan zich dan ook vinden in de ideeën zoals de Twentse gemeenten die hebben beschreven in de 'Twentse visie op vervoer.' Maar tegelijk heeft GroenLinks grote zorgen over de toekomst. De continue verschraling van het reguliere OV, zoals die al jarenlang in Nederland plaatsvindt en ook de komende jaren verder zal doorgaan, kan heel veel roet in het eten gooien.
De 14 Twentse gemeenten nemen namelijk als uitgangspunt: "Iedereen in Twente moet gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, via het huidige basisnet. [...] Waar dit niet mogelijk is kan lokaal worden besloten om aanvullend (openbaar) vervoer te organiseren."

GroenLinks kan zich volledig vinden in het standpunt dat het reguliere OV als 'basisvoorziening' voor iedereen beschikbaar moet zijn. Maar de praktijk is helaas weerbarstig. Overal in Nederland wordt het stads- en vooral streekbusvervoer uitgekleed. Steeds meer dorpen en wijken zijn 's avonds en in het weekend niet meer per bus bereikbaar. Zelfs op werkdagen overdag moeten steeds meer dorpen de bus missen.

In Enschede is deze verschraling nog relatief beperkt. Alleen Boekelo en het Hogeland moeten het helaas al enkele jaren op zondag zonder bus stellen (een verschraling waar GroenLinks destijds nog vragen over heeft gesteld). Maar als de verregaande snijplannen die de provincie heeft voor het busvervoer in West Overijssel enige indicatie geven, dan moeten we het ook voor de toekomst van het busvervoer in Twente somber inzien.

En dan komen we weer terug bij het aanvullend vervoer. Want met het wegvallen van busverbindingen, valt de vervoersvraag van bewoners in de getroffen gebieden natuurlijk niet weg. Dus is het redelijk te veronderstellen dat met verschraling van het reguliere OV-aanbod, de vraag naar vormen van aanvullend vervoer alsmaar zal toenemen. Een scenario dat in de Twentse visie op vervoer niet wordt beschreven, maar dat grote gevolgen kan hebben. Niet alleen voor de reiziger, maar ook voor de gemeenten. Want waar het reguliere OV vooral door rijk en provincie wordt bekostigd, komt het aanvullende vervoer voor rekening van de gemeente.

GroenLinks roept de Twentse gemeenten én de provincie daarom op om alles op alles te zetten om het reguliere stads- en streekvervoer in Twente als basisvoorziening op peil te houden. En daarnaast, voor iedereen die niet met het reguliere OV kan reizen, een goede vorm van aanvullend vervoer te blijven bieden. GroenLinks zal de verdere ontwikkeling kritisch volgen en toezien dat voor iedereen een passend vervoersaanbod beschikbaar blijft.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
23hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
23hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.