LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

De budgetten en taken voor gemeenten zijn toegenomen en daarmee is de suggestie gewekt dat ze steeds meer kunnen bepalen. Hoewel dat in de praktijk wel tegenvalt, ligt het vergrootglas toch al enige tijd op het instituut gemeenteraad te branden. Ook de dalende en soms zeer lage opkomstcijfers bij de gemeentelijke verkiezingen dragen daar aan bij. In dit stukje wil ik iets zeggen over hoe ik het raadslidmaatschap ervaar en waar ik denk dat de rol van de gemeenteraad versterkt kan worden in de toekomst.

Los van het dalende vertrouwen in de vertegenwoordigende democratie in het algemeen, is er momenteel opvallend veel aandacht voor de toekomst van het lokaal bestuur. Het vertrouwen daarin lijkt te dalen en kiezers blijven weg. Vaak wordt verwezen naar hoe raadsleden hun rol vervullen: weten ze wel wat er speelt en weet de burger zich daarmee vertegenwoordigd? Zijn raadsleden niet te veel met zichzelf bezig? Adviseurs, onderzoekers en oud-bestuurders roepen in grote getale dat het lokaal bestuur 'aan revisie toe is' en vooral dat raadsleden zich meer moeten richten op hun 'vertegenwoordigende rol'. Zelf heb ik niet het gevoel dat ik voortdurend zicht moet houden op de publieke opinie en vind ook niet dat het politieke werk daar in de eerste plaats om gaat. Ik vind het belangrijk dat het gemeentebestuur binnen de mogelijkheden die er zijn, de problemen van inwoners oplost en zorgt voor een goede toekomst van de stad. Daarop moet de blik gericht zijn. Maar wat zie je dan als raadslid?

De informatie die de gemeente genereert gaat veelal over de 'prestaties' die de gemeente zelf levert. In de jaarrekening bijvoorbeeld is daar een hoofdrol voor weggelegd; veel minder wordt ingegaan op wat de effecten van beleid zijn tegen de achtergrond van hoe het er in Enschede voor staat. De lokale economie wordt wel op de voet gevolgd, maar (ook) daar is vaak niet duidelijk wat het effect is van beleid. De rekenkamer doet onderzoek naar effecten en efficiency van beleid, maar kan niet alles tegelijk.

Als raadslid blijf je met veel vragen zitten (hetzelfde geldt voor onze politieke partijen). Hoe gaat het met de kansen van jongeren? Hoe gaat het met jongeren die problemen hebben en in de toekomst misschien wel afhankelijk worden van zorg? Hoe gaat het met de zelfstandigheid en sociale situatie van ouderen? Hoe gaat het met migranten in Enschede? Hoe gaat het met arme huishoudens? Hoe gaat het met mensen die kampen met psychische- of verslavingsproblemen? Met daklozen, met ex-gedetineerden? Hoe staat het welzijnswerk er momenteel voor en wat is de toegevoegde waarde daarvan? Relevante vragen waarvan ik er nog wel meer kan bedenken, maar waarbij ik als raadslid meer hulp nodig heb om er in een grote stad antwoord op te krijgen.

De gemeenteraad moet veel meer weten om met gezag te kunnen functioneren en het politieke debat (dat soms zeker zijn waarde heeft) weer betekenis te geven. Ten eerste zou de gemeente meer moeten doen om 'de staat van de stad' in meer detail in beeld te krijgen. Niet alleen door cijfers te presenteren, maar ook door veel meer het menselijke verhaal te vertellen. Deze raadsperiode is het initiatief genomen een onafhankelijke klachtencommissaris in te stellen. Het is jammer dat deze ter discussie staat, want het is een functionaris die kan helpen systematisch problemen in de stad in kaart te brengen en daarmee een bijdrage te leveren aan de relatie tussen burger en bestuur. Ten tweede zouden raadsleden in veel gevallen ook zelf over meer relaties en informatie moeten beschikken, van professionals, instellingen en gewone burgers. Maar de liefde kan niet van één kant komen! Met de weinige tijd die je als raadslid hebt moet je keuzes maken en is het lastig om contacten warm te houden. Soms weet je even niet waar te beginnen en wacht je (lang) op een signaal of een uitnodiging. Spreek dus raadsleden aan, en ja het zijn er 39, maar ze praten met elkaar.

Het versterken van de rol van de gemeenteraad gaat voor mij over informatie en die blijft nu te vaak steken. Ik vermoed door een gebrek aan vertrouwen. Waar mogelijk moeten raadsleden zelf op pad gaan (maar u kunt ons ook uitnodigen!). Inwoners, professionals en instellingen in de stad moeten het vertrouwen krijgen dat ze via de gemeenteraad iets klaar kunnen spelen en niet voortdurend stuiten tegen 'het coalitieakkoord'. Maar nieuw elan voor de gemeenteraad komt niet alleen van binnenuit. Het moet ook de ruimte krijgen, nog meer voor het voetlicht gebracht en gefaciliteerd worden door bestuurders en ambtenaren.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.