LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Deze raadsperiode heb ik als GroenLinks-raadslid verschillende keren complimenten kunnen uitdelen aan het college voor duurzaam beleid. Met onder andere de fietsvisie, het Huis-aan-huis inzamelen van papier en plastic en het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke panden en schoolgebouwen zijn belangrijke stappen genomen. Maar de laatste tijd lijkt de interesse in duurzaamheid weg te ebben.

Waar je zou verwachten dat, met de verkiezingen in aantocht, college en coalitiepartijen hun beste beentje voor willen zetten, gebeurt het tegengestelde. Voor GroenLinks alle reden om zowel in de gemeenteraad als de campagne nog meer aandacht aan duurzaamheid te besteden. Als college en coalitie duurzaamheid uit het gezicht verliezen, dan is het straks aan de kiezer om het belang van duurzaamheid te onderstrepen.

In 2009 heeft de gemeenteraad, met GroenLinks in de coalitie, stevige klimaatambities vastgelegd. Het nieuwe college werkte in eerste instantie voortvarend verder aan het behalen van deze ambities en gaf duurzaamheid een belangrijke plek in visies over onderwerpen als wonen, fiets, afval en inkoopbeleid. Het huidige college profileert zich momenteel graag als voorloper, stelt in presentaties steevast dat we als gemeente in de kopgroep horen als het gaat om duurzaamheid en laat met volle trots zien één van de vijf genomineerden te zijn voor de titel Fietsstad van 2014.

Achter deze trotste vertoning zit helaas steeds minder inhoud, en is het laatste jaar een duidelijke kentering waar te nemen. De klimaatambities zijn in de ogen van het college gedegradeerd tot een verre stip op de horizon en de pro-actieve, voorwaarden-scheppende houding is wegbezuinigd tot 'de markt moet het maar doen'. Zelf de volgende stap nemen tot het mogelijk maken van windmolens wil het college niet, 'want dan kunnen we die paar duizend euro voor het bestemmingsplan niet verhalen op de markt.' Budget voor duurzaamheid is voor 2014 gehalveerd en vanaf 2015 niet meer aanwezig. En hoewel de fietsvisie op papier prima is, merkt de fietser in de praktijk nog nauwelijks vooruitgang.

Natuurlijk is ligt er een grote rol en verantwoordelijkheid bij particulieren en marktpartijen. Maar door de bal zo nadrukkelijk bij de markt te leggen gaat de gemeente voorbij aan haar taak als overheid. De overheid is er namelijk om maatschappelijke belangen te waarborgen: belangen die boven die van het individu of de onderneming uitstijgen. En duurzaamheid - het zorgvuldig omgaan met onze hulpbronnen en zorg dragen dat onze behoeftes en gedragingen niet ten koste gaan van de mogelijkheden van toekomstige generaties - is juist één van die hogere belangen.

GroenLinks is daarom van mening dat de gemeente een actieve voortrekkersrol dient te vervullen en zelf de voorwaarden dient te scheppen zodat bewoners en bedrijven worden gestimuleerd te investeren in duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld het creëren van planologische ruimte voor windmolens. Bij deze actieve, stimulerende rol hoort ook een werkbudget om acties en initiatieven te kunnen nemen.

Een veelgehoorde uitdrukking luidt: "Het is gemakkelijker aan de top te komen dan er te blijven". Als Enschede zich wil blijven profileren als koploper dient de houding van college en coalitie bijgesteld te worden. Dan dient de gemeente weer een pro-actieve, stimulerende rol op zich te nemen als het gaat om duurzaamheid. Aan GroenLinks zal het niet liggen, wij zullen met voorstellen blijven komen om te werken aan een duurzamere, toekomstgerichte gemeente.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.