LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

We ademen allemaal, dag in, dag uit, de ons omringende lucht in. Lucht die door allerlei processen wordt vervuild, zowel van menselijke als natuurlijke oorsprong: Industrie, mobiliteit, landbouw, vulkanen, stofstormen, etc. Als individu hebben we nauwelijks invloed op de kwaliteit van de lucht die we inademen, maar de kwaliteit van deze lucht beïnvloedt wel onze gezondheid. Luchtkwaliteit is daarom een thema dat iedereen aangaat. Maandagavond jl. presenteerde dr. ing. Bert Heusinkveld, senior onderzoeker en docent Meteorologie en Luchtkwaliteit aan de Wageningen Universiteit, in het stadhuis een aantal metingen die onlangs - op initiatief van GroenLinks en het Sociaal Hart - in Enschede zijn gedaan. De belangrijkste conclusie: lokaal beleid en gedrag kunnen grote invloed uitoefenen op de luchtkwaliteit c.q. gezondheidseffecten. 

Eén van de belangrijkste verontreinigingen in onze lucht is fijnstof. Onder fijnstof worden alle in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend ("PM 10"). Bijvoorbeeld zand en zeezout van natuurlijke oorsprong, maar ook o.a. as, roet en metaaldeeltjes die bij verbranding en slijtage vrijkomen.

De 'grotere' fijnstofdeeltjes worden bij inademen in de neus en keelholte opgevangen, en vormen daardoor weinig gevaar voor onze gezondheid. Maar de kleinere deeltjes (kleiner dan ca. 5 micrometer) komen in onze longen terecht. Daarbij geldt: hoe kleiner het deeltje, hoe dieper het in onze longen doordringt. De kleinste deeltjes kunnen zelfs in onze bloedsomloop terechtkomen. Luchtvervuiling kan daardoor hart-, vaat- en longziekten veroorzaken, en zorgt voor vroegtijdig overlijden.

Er wordt weleens beweerd dat het overgrote deel van het fijnstof in onze lucht uit het buitenland komt - bijvoorbeeld uit het Ruhrgebied - en dat lokaal beleid dus nauwelijks van invloed is. Wanneer je kijkt naar de totale hoeveelheid fijnstof in onze lucht, dan zit daar een grote kern van waarheid in. Maar als je specifiek kijkt naar alleen de kleinere deeltjes ("PM 2,5"; deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer) dan blijkt dat de concentratie wel voornamelijk door lokale omstandigheden wordt bepaald. En juist die kleinere deeltjes zijn het schadelijkst.

Om een beeld te krijgen van de werkelijke kwaliteit van de lucht in Enschede, heeft GroenLinks, samen met vrijwilligers van de SP en Sociaal Hart Enschede, de afgelopen maanden op een aantal plekken in Enschede roetmetingen gedaan. Roet is namelijk één van de meest schadelijke onderdelen van fijnstof. Echter, metingen naar roetconcentraties worden in Nederland nog erg weinig gedaan. Roet is zo ongezond omdat roetdeeltjes zeer klein zijn, en tegelijk allerlei (giftige) stoffen die in de lucht zweven absorberen, en daarmee diep in ons lichaam brengen.

De Enschedese metingen bevestigen dat de lokale situatie van grote invloed is op de concentratie roet in de lucht. Bij een meting langs de Boddenkampsingel (rode lijn) bleek dat de concentratie roet in de lucht tijdens de spits een factor 3 to 4 hoger ligt dan tijdens rustige uren. Bij een gelijktijdige meting op een verkeersluwe plek in de binnenstad, de Klokkenplas (groene lijn) is de concentratie roet gedurende de gehele dag (iets) lager en is er geen invloed van de spits te zien.
roetmeting fijnstof Enschede dec 2015 GroenLinks

Gemiddelde concentratie roet per tijdvak van 10 minuten, in nanogram per m3, over de periode ma. 14 dec, 2015, 11:00 tot di. 15 dec. 2015, 12:00
Rode lijn: Boddenkampsingel
Groene lijn: Klokkenplas

Dit roept de vraag op wat we kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren en negatieve gezondheidseffecten tegen te gaan. Enerzijds valt hierbij te denken aan het verder stimuleren van duurzame vervoersvormen en het zoveel mogelijk weren van de meest vervuilende soorten vervoer uit delen van de stad (vrachtverkeer, brommers). Anderzijds zijn de gezondheidseffecten te verkleinen door o.a. fietsroutes of sportvelden niet in de nabijheid van drukke wegen aan te leggen, maar juist in verkeersluwe gebieden. GroenLinks zal zich de komende tijd verder over deze vraag buigen en met voorstellen komen om in Enschede de luchtkwaliteit beter te monitoren, alsmede om vervuiling en de blootstelling daaraan, tegen te gaan.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.