LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

We zien allemaal de beelden van vluchtelingen die ten einde raad alles achterlaten - vrienden, familie, huis, werk, bezittingen - om de uitzichtloze geweldsspiraal in hun land te ontvluchten. Via een soms levensgevaarlijke tocht hopen ze een toekomst te vinden, ergens in een land zonder oorlog en geweld. Door het toenemende aantal vluchtelingen, zitten de AZC's overvol en worden er noodopvanglocaties in ons land opgericht. GroenLinks vindt dat Nederland, als rijk en welvarend land, de morele plicht heeft mensen in nood een helpende hand te bieden. Ook Enschede kan een concrete bijdrage leveren om vluchtelingen een nieuwe kans, een nieuw leven te geven. Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een locatie voor de bouw van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC), en - indien nodig - ook door het organiseren van noodopvang in bijvoorbeeld één van de vele leegstaande panden binnen onze gemeente. Omdat een deel van de op te vangen vluchtelingen een toekomst in Nederland moet opbouwen, dient het AZC een plek te krijgen midden in onze samenleving.

Eind 2014 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het starten van een zoektocht naar een geschikte locatie voor een AZC binnen onze gemeente. Als onderdeel van deze zoektocht is de Enschedese samenleving gevraagd mogelijke locaties aan te dragen. Samen met de locaties die de gemeente zelf op het oog had, heeft dit geleid tot een lijst met 57 gebouwen en terreinen. Deze zijn zorgvuldig met elkaar vergeleken en getoetst aan de randvoorwaarden die zowel de gemeenteraad als het COA hebben gesteld. Alleen het Esmarkerveld bleek aan al deze voorwaarden te voldoen.

GroenLinks begrijpt goed dat bewoners rondom het Esmarkerveld met veel vragen en onzekerheden zitten. Verandering - de komst van iets nieuws, iets onbekends in je leefomgeving - roept vaak weerstand op. Het is daarom de taak van de gemeente, in samenwerking met het COA, om bewoners niet alleen volledig te informeren, maar ook volop te betrekken in het verdere proces. En met name dat informeren had beter gemoeten.

GroenLinks heeft in de stedelijke commissie daarom nadrukkelijk verzocht om het vrijgeven van de lijst met locaties en openlijk inzicht te bieden in de gemaakte afweging. Iets wat eigenlijk op 2 september, als onderdeel van de communicatie naar omwonenden, meteen al had moeten gebeuren. Vertrouwen win je namelijk alleen met openheid en transparantie.

Het is daarbij van groot belang dat feiten en indianenverhalen van elkaar worden gescheiden en we ons niet laten leiden door angst voor het onbekende. Een angst die wordt aangewakkerd door onware en ongenuanceerde uitspraken van sommige politici ("tsunami van Moslims" / "gelukszoekers, verkrachters en IS-strijders") en de nogal eens sensatie-gerichte berichtgeving in de media, waarin incidenten uitgebreid worden belicht en alles dat goed gaat nauwelijks aan bod komt.

GroenLinks roept iedereen op om er samen een succes van te maken. Want of we nu zijn geboren in Syrië, Sudan of Enschede, we zijn allemaal mensen met in basis dezelfde levensbehoeften: eten, een dak boven ons hoofd, een beetje geluk en een veilige toekomst. Laten we ons daarom richten op hetgeen ons bindt, en samen werken aan een samenleving waarin iedereen, ongeacht afkomst, zich kan ontplooien. Integratie staat daarin centraal. Bijvoorbeeld door het bieden van voldoende (gezamenlijke) activiteiten, het betrekken van vluchtelingen bij het verenigingsleven en het doen van vrijwilligerswerk. Kennis, ervaring en betrokkenheid van onder andere vluchtelingenwerk en wijkwelzijnsorganisaties, maar ook van de al in Enschede aanwezige gemeenschappen, is daarbij onontbeerlijk. De vele personen, groepen en organisaties die aan initiatieven werken om vluchtelingen een warm welkom te geven, laten dit nu al op prachtige wijze zien. Hoe meer we samenwerken in plaats van tegenover elkaar te gaan staan, hoe succesvoller de integratie van het AZC in de stad zal zijn.


Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.