LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

In alle debatten en voorstellen omtrent de gemeentelijke bezuinigingsopgave is het onderhoud openbare ruimte als kansrijke bezuinigingsoptie benoemd. De komende jaren zal er fors op onderhoud worden bespaard en moeten er dus keuzes worden gemaakt hoe deze bezuinigingen te realiseren. Naar aanleiding van deze discussies heeft GroenLinks geïnformeerd hoe het onderhoud nu wordt uitgevoerd en daarbij blijkt Enschede het zeer giftige chemische bestrijdingsmiddel RoundUp te gebruiken. GroenLinks was hierover onaangenaam verrast en zal daarom aanstaande maandag een motie indienen waarin we oproepen te stoppen met het gebruik van gif en zoveel mogelijk over te gaan op biologisch en natuurlijk beheer van de openbare ruimte.

RoundUp is om meerdere redenen een zeer omstreden middel. Het is mogelijk kankerverwekkend en hormoonverstorend en wordt ook in verband gebracht met de ziekte van Parkinson. Het middel wordt in de landbouw, met name in Amerika en opkomende regio's, vaak gebruikt in combinatie met gentechgewassen. RoundUp wordt namelijk geproduceerd door het Amerikaanse Monsanto, dat tevens gentechgewassen produceert die immuun zijn voor RoundUp. Onkruidbestrijding zou dan makkelijker en de agrarische productie hoger worden. Akkerlanden waar genetisch gemodificeerde RoundUp-bestendige gewassen worden geteeld kunnen eenvoudig worden besproeid met RoundUp zodat al het onkruid afsterft en het gewas zich volop kan ontwikkelen. Echter, net zoals steeds meer bacteriën resistent worden voor antibiotica, worden steeds meer onkruiden ongevoelig voor RoundUp. Het gevolg is dat RoundUp in steeds grotere hoeveelheden moet worden gebruikt, wat leidt tot meer gif in het ecosysteem en minder biodiversiteit. Alle reden om het gebruik van RoundUp te staken.

Vanwege de maatschappelijke onrust over milieuschade en gezondheidsrisico's van onkruidbestrijding met gif heeft het kabinet in september besloten dat gemeenten vanaf november 2015 geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken op straten en andere verharde oppervlakten en dat het gebruik op andere terreinen zoals sport- en recreatiegebieden en parken vanaf 2017 wordt verboden. Een prima besluit, maar wat GroenLinks betreft mag het ook sneller. Elke dag dat er eerder wordt gestopt met het gebruik van gif betekent minder milieuschade en minder gezondheidsrisico's. GroenLinks wil daarom dat Enschede zo snel mogelijk, het liefst direct, stopt met het gebruik van chemische middelen als RoundUp en overstapt op biologische en natuurlijke vormen van onderhoud. Verschillende gemeenten in Nederland, waaronder Haarlem, zijn ons al voorgegaan en hebben dus ervaring met alternatieve vormen van onkruidbestrijding. Enschede kan van deze ervaring gebruik maken en daarmee op zo kort mogelijke termijn overstappen op gifvrij onderhoud.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.