LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

In februari heeft GroenLinks gevraagd naar ervaringen van Enschedeërs met het zoeken naar een huurwoning. Op basis van de reacties en geluiden uit onze achterban, hebben we op 27 maart schriftelijke vragen aan het college gesteld over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen voor de doelgroep in Enschede. De antwoorden die we onlangs op deze vragen ontvingen, bevestigen een groot deel van onze zorgen: Je moet vooral niet te veel wensen hebben, wil je snel een huurwoning kunnen vinden. Ook blijkt dat er weinig zicht is op de ontwikkeling van de sociale huurmarkt.

GroenLinks vindt het zorgelijk dat gemeente en corporaties niet in beeld hebben hoe vraag en aanbod zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Op vragen als: "hoe heeft het aantal woningzoekenden, de lengte van de zoektijd of de huurprijs van het woningaanbod zich het afgelopen decennium ontwikkeld" kon geen antwoord worden gegeven. De gegevens waren bij de corporaties namelijk niet beschikbaar. Zonder dit soort thema's goed in beeld te hebben, is het lastig effectief beleid te voeren en goede afspraken te maken.

Als je alleen kwantitatief kijkt naar het aantal sociale huurwoningen in Enschede en het aantal bewoners/gezinnen met een laag inkomen, dan kun je inderdaad de conclusie trekken die het college al jarenlang verkondigt: In Enschede is er geen tekort aan sociale huurwoningen. Maar de realiteit ligt een stuk genuanceerder. Zijn er voldoende woningen beschikbaar in de buurten waar de vraag is? Kan de woningzoekende de gevraagde huurprijs van het aanbod wel betalen? Bestaat het aanbod vooral uit flats, of zijn er ook voldoende eengezinswoningen beschikbaar? Vragen die bij een puur kwantitatieve benadering niet aan bod komen, maar voor het functioneren van de sociale huurmarkt van groot belang zijn. En juist op dit soort punten lijken gemeente en corporaties erg weinig zicht te hebben.

Dat de sociale huurmarkt niet optimaal functioneert, wordt o.a. in de volgende passage uit de beantwoording bevestigd: "Tot op heden geven de corporaties aan dat urgent woningzoekenden in Enschede normaliter binnen 3 maanden een woning kunnen vinden, mits ze vaak reageren op aangeboden woningen en geen bijzondere woonwensen hanteren. Voor eengezinswoningen in populaire woonbuurten, die nauwelijks beschikbaar komen, is de wachttijd vanzelfsprekend veel langer." Als je wel 'bijzondere' woonwensen hebt, bijvoorbeeld dat je in een bepaalde wijk wilt wonen of een slaapkamer op de begane grond wenst, dan kan de zoektocht naar een geschikte woning ineens erg lang gaan duren.

In onze schriftelijke vragen benoemde GroenLinks een viertal signalen omtrent betaalbaarheid van huurwoningen en het stijgend aantal huurders dat het financieel moeilijk heeft, waaronder de observatie dat corporaties aan nieuwe huurders soms een veel hogere huur vragen dan de vorige huurder betaalde. In de beantwoording wordt hierover geschreven: "Het is een bekend gegeven dat de corporaties vaak de huurprijs van een woning op een marktconform niveau brengen zodra de zittende huurder vertrekt." Het probleem is echter dat 'marktconform' voor iemand in de bijstand niet betaalbaar is want de woontoeslag vergoedt slechts een percentage van het huurbedrag boven de zogenaamde aftoppingsgrens. Op de andere signalen gaat de beantwoording niet in.

Wel doet het GroenLinks goed dat het college in de beantwoording schrijft dat de gemeente onlangs een traject met de corporaties is gestart om juist specifiek te kijken naar de kwalitatieve aspecten en betaalbaarheid van het woningaanbod. De conclusies van dit traject worden na de zomer verwacht en zullen als input dienen voor de nieuwe woonvisie. GroenLinks hoopt dat het hiermee voor college en corporaties duidelijk wordt dat een voldoende aanbod meer omhelst dan alleen het aantal sociale huurwoningen binnen de gemeente, en dat in de nieuwe woonvisie wordt gestreefd naar een betaalbaar en gedifferentieerd aanbod, verspreid over de verschillende wijken binnen de gemeente. Voor GroenLinks zal dit één van de speerpunten zijn in de discussie over de nieuwe woonvisie.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.