LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Terugkijkend op de bespreking van het rekenkamerrapport over Luchthaven Twente, maak ik me onverminderd zorgen over het kritische vermogen van een groot deel van de gemeenteraad. Vele fracties deelden de analyse van de rekenkamer over onder meer doelverplaatsing en verstrikking niet. Terugkijken doet pijn, al leidde dit niet tot afwijzingen van het rekenkamerrapport in de gemeenteraad. GroenLinks zal de (zoals diverse raadsleden en het college dat zelf graag formuleren) ‘vasthoudendheid’ van de meerderheid, om van de voormalige luchtmachtbasis toch een vliegveld te maken, aan de kaak blijven stellen. Daarnaast zijn structurele oplossingen nodig om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren: gelukkig wordt daar wel aan gewerkt.

Ook nadat de gebiedsontwikkeling van de voormalige vliegbasis is glad gestreken door de commissie Wientjes, blijven kritische vragen en kritiek nodig. De mogelijkheid van een vliegfunctie werd door Wientjes niet van tafel geschoven voor de lange termijn. Maar naar verloop van tijd zal toch weer de vraag opkomen, tegen welke prijs men hier op mag blijven hopen. Onderhoud, bewaking en beheer van de luchthaven volgens de strenge internationele luchtvaartregels, is en blijft in de huidige situatie een aanzienlijke post op de grondexploitatie. Wanneer hakken we de knoop door en maakt men ondernemers hiervoor verantwoordelijk of gaat de stekker er definitief uit? Als het topteam naar buiten komt met een toekomstvisie, naar ik hoop gesteund door concrete toezeggingen vanuit de markt, zal hierover een beslissing genomen moeten worden.

Als de kansen voor dit gebied door het topteam zijn verkend, worden daarmee geen ontwikkelingen op bedrijventerreinen belemmerd? Welke voorwaarden moeten worden gesteld om de schoonheid van het gebied ook aan te wenden voor een goede toekomst van Twente? GroenLinks vindt dat politiek en bestuurders zichzelf moeten confronteren met deze en andere moeilijke vragen, van binnen en buiten. Veel meer dan voorheen moet dat worden georganiseerd.

D66 stelde voor een landelijke organisatie te betrekken bij het opdrachtgevenschap van beleidsonderzoek, aangezien beleidsonderzoeken en de kwaliteit daarvan, een cruciale rol hebben gespeeld in de besluitvorming over de luchthaven. Het college gaat kijken naar mogelijkheden om in het vervolg gebruik te maken van een initiatief van het Rijk, ‘Gateway’ geheten, dat gemeenten moet helpen de kwaliteit van besluitvorming in grote projecten te verbeteren. GroenLinks stelde voor de spelregels voor beleidsonderzoek in opdracht van gemeente en gemeenschappelijke regelingen te verhelderen. Over beide onderwerpen wordt in de komende tijd verder gesproken.   

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.