LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Nog weinig duidelijkheid over toekomstige geluidsoverlast

Afgelopen maandag is de Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan Middengebied in de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee zijn de uitgangspunten vastgesteld op basis waarvan een Omgevingsplan wordt geschreven voor het Middengebied van het voormalige luchthaventerrein. Hieronder vallen onder andere de gronden die van Eck heeft aangekocht: De Strip, Oostkamp en Deventerpoort. In de Nota van Uitgangspunten is een zeer ruime geluidscontour opgenomen en wordt voorgesteld evenementen en activiteiten uit behoorlijk zware milieucategoriën toe te staan. Omwonenden en natuurorganisaties maken zich daarom grote zorgen en vrezen met name geluids- en verkeersoverlast.

GroenLinks deelt deze zorgen en heeft daarom samen met de SP en EnschedeAnders.nl een amendement ingediend om een duidelijker milieucategorie en geluidscontour vast te stellen. Een voorstel waar zowel ondernemer Van Eck als een groot deel van de omwonenden mee kunnen leven. Toch stemde een grote meerderheid van de raad tegen ons amendement. Hierdoor blijft het onduidelijk wat voor activiteiten er mogen plaatsvinden en hoeveel geluid daarbij gemaakt mag worden. Omwonenden blijven voorlopig in onzekerheid zitten. GroenLinks heeft daarom tegen de Nota van Uitgangspunten gestemd.

GroenLinks is er altijd voor geweest om de bestaande panden en terreinen op het luchthaventerrein een nieuwe functie te geven. Ook hecht GroenLinks grote waarde aan het behoud van ons erfgoed. In dat opzicht hebben we sympathie voor de manier waarop Van Eck het gebied wil ontwikkelen.

Maar voor GroenLinks is één voorwaarde daarbij essentieel: ontwikkelingen moeten passend zijn voor deze locatie, die midden in het buitengebied, strak ingeklemd tussen natuurgebieden ligt. Activiteiten die veel overlast geven of veel verkeer aantrekken horen daar in onze optiek niet bij.

Op basis van de voorwaarden uit Nota van Uitgangspunten zijn zeer veel activiteiten toegestaan. Van het organiseren van bedrijfsfeestjes en vlooienmarkten tot het vestigen van redelijk zware bedrijvigheid. Er worden onduidelijke kaders gesteld en er wordt ruimte geboden om via uitzonderingen toch weer van die kaders af te wijken: Activiteiten of bedrijvigheid uit een hogere milieucategorie zijn onder voorwaarden toegestaan, en 12 keer per jaar mag Van Eck een grootschalig evenement houden waarbij de gestelde geluidscontouren niet van toepassing zijn. GroenLinks is van mening dat de gestelde voorwaarden te veel onzekerheid geven en te weinig rekening houden met de belangen van de omliggende natuurgebieden en omwonenden.

Een andere onzekerheid volgt uit de organische manier waarop Van Eck het gebied wil ontwikkelen. Beginnen met een aantal kleinschalige activiteiten en dan inspelen op de successen, kansen en mogelijkheden die zich voordoen. Hierdoor weet nog niemand welke activiteiten er over 5, 10 of 20 jaar zullen plaatsvinden. We weten dus ook niet hoeveel geluid en andere vormen van overlast dit dan zal geven, of de infrastructuur dat dan nog aankan en of deze activiteiten de mogelijkheden voor een Technology Base Twente kunnen hinderen. GroenLinks vindt het daarom onverantwoord om op voorhand al een forse milieucategorie en ruime geluidscontour vrij te geven, omdat we daarmee de mogelijkheid om in de toekomst bij te sturen grotendeels uit handen geven.

Met het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten is het laatste woord nog niet gezegd. Met het Omgevingsplan komt er een nieuwe ronde voor inspraak, zienswijzen en debat in de gemeenteraad. GroenLinks zal daarbij opnieuw pleiten voor een goede balans tussen ontwikkelruimte voor Van Eck enerzijds en rust, kwaliteit en leefgenot voor omwonenden en natuur anderzijds. Als er in het omgevingsplan wel voldoende waarborgen worden opgenomen om overlast te beperken, kunnen zorgen dat de Lonnekerberg een 'herrieberg' wordt pas echt worden weggenomen.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.