LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Nog weinig duidelijkheid over toekomstige geluidsoverlast

Afgelopen maandag is de Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan Middengebied in de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee zijn de uitgangspunten vastgesteld op basis waarvan een Omgevingsplan wordt geschreven voor het Middengebied van het voormalige luchthaventerrein. Hieronder vallen onder andere de gronden die van Eck heeft aangekocht: De Strip, Oostkamp en Deventerpoort. In de Nota van Uitgangspunten is een zeer ruime geluidscontour opgenomen en wordt voorgesteld evenementen en activiteiten uit behoorlijk zware milieucategoriën toe te staan. Omwonenden en natuurorganisaties maken zich daarom grote zorgen en vrezen met name geluids- en verkeersoverlast.

GroenLinks deelt deze zorgen en heeft daarom samen met de SP en EnschedeAnders.nl een amendement ingediend om een duidelijker milieucategorie en geluidscontour vast te stellen. Een voorstel waar zowel ondernemer Van Eck als een groot deel van de omwonenden mee kunnen leven. Toch stemde een grote meerderheid van de raad tegen ons amendement. Hierdoor blijft het onduidelijk wat voor activiteiten er mogen plaatsvinden en hoeveel geluid daarbij gemaakt mag worden. Omwonenden blijven voorlopig in onzekerheid zitten. GroenLinks heeft daarom tegen de Nota van Uitgangspunten gestemd.

GroenLinks is er altijd voor geweest om de bestaande panden en terreinen op het luchthaventerrein een nieuwe functie te geven. Ook hecht GroenLinks grote waarde aan het behoud van ons erfgoed. In dat opzicht hebben we sympathie voor de manier waarop Van Eck het gebied wil ontwikkelen.

Maar voor GroenLinks is één voorwaarde daarbij essentieel: ontwikkelingen moeten passend zijn voor deze locatie, die midden in het buitengebied, strak ingeklemd tussen natuurgebieden ligt. Activiteiten die veel overlast geven of veel verkeer aantrekken horen daar in onze optiek niet bij.

Op basis van de voorwaarden uit Nota van Uitgangspunten zijn zeer veel activiteiten toegestaan. Van het organiseren van bedrijfsfeestjes en vlooienmarkten tot het vestigen van redelijk zware bedrijvigheid. Er worden onduidelijke kaders gesteld en er wordt ruimte geboden om via uitzonderingen toch weer van die kaders af te wijken: Activiteiten of bedrijvigheid uit een hogere milieucategorie zijn onder voorwaarden toegestaan, en 12 keer per jaar mag Van Eck een grootschalig evenement houden waarbij de gestelde geluidscontouren niet van toepassing zijn. GroenLinks is van mening dat de gestelde voorwaarden te veel onzekerheid geven en te weinig rekening houden met de belangen van de omliggende natuurgebieden en omwonenden.

Een andere onzekerheid volgt uit de organische manier waarop Van Eck het gebied wil ontwikkelen. Beginnen met een aantal kleinschalige activiteiten en dan inspelen op de successen, kansen en mogelijkheden die zich voordoen. Hierdoor weet nog niemand welke activiteiten er over 5, 10 of 20 jaar zullen plaatsvinden. We weten dus ook niet hoeveel geluid en andere vormen van overlast dit dan zal geven, of de infrastructuur dat dan nog aankan en of deze activiteiten de mogelijkheden voor een Technology Base Twente kunnen hinderen. GroenLinks vindt het daarom onverantwoord om op voorhand al een forse milieucategorie en ruime geluidscontour vrij te geven, omdat we daarmee de mogelijkheid om in de toekomst bij te sturen grotendeels uit handen geven.

Met het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten is het laatste woord nog niet gezegd. Met het Omgevingsplan komt er een nieuwe ronde voor inspraak, zienswijzen en debat in de gemeenteraad. GroenLinks zal daarbij opnieuw pleiten voor een goede balans tussen ontwikkelruimte voor Van Eck enerzijds en rust, kwaliteit en leefgenot voor omwonenden en natuur anderzijds. Als er in het omgevingsplan wel voldoende waarborgen worden opgenomen om overlast te beperken, kunnen zorgen dat de Lonnekerberg een 'herrieberg' wordt pas echt worden weggenomen.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.