LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

In de tijd dat Sinterklaas in het land is, is enig wensdenken altijd gebruikelijk. Enschede en de Netwerkstad doen hier met de actualisatie van de bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente volop aan mee. De Netwerkstad verwacht de komende jaren een aanzienlijk areaal aan bedrijventerreinen te kunnen ontwikkelen, en lijkt met die verwachting voorbij te gaan aan de veranderde economische realiteit.

Op 24 januari 2011 is de bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente 2010 door de raad vastgesteld. GroenLinks stemde destijds tegen de visie omdat we de gebruikte prognoses onrealistisch hoog vonden en omdat we de Usseler Es niet willen ontwikkelen tot bedrijventerrein. Met de raadsenquête grondbeleid zijn we in het eerste bevestigd: Enschede gebruikte vaker te hoge prognoses om daarmee haar grote ambities te kunnen onderbouwen, en vroeg zelden een 'second opinion' om een realistischer beeld te verkrijgen.

Nu, bijna 3 jaar later, ligt een eerste actualisatie van de bedrijventerreinenvisie voor. Wat schetst onze verbazing? Hoewel we in één van de grootste economische crises ooit zitten, is de prognose voor de vraag naar bedrijventerreinen nog verder naar boven bijgesteld. En opnieuw ontbreekt een kritische blik of 'second opinion'. De Netwerkstad lijkt met de bedrijventerreinenvisie gewoon op de oude weg door te gaan en de conclusies en aanbevelingen van de raadsenquête te negeren.

Het feit dat de crisis van de afgelopen jaren nog niet tot de opstellers van het rapport lijkt te zijn doorgedrongen blijkt wel uit een zinsnede als "De belangrijkste reden (van deze hogere ruimtevraag) is dat de Netwerkstad in de afgelopen jaren een veel betere werkgelegenheidsontwikkeling heeft laten zien dan drie jaar geleden was verwacht." Met de 'afgelopen jaren' wordt hier de periode 2006 tot 2010 bedoeld, en uit de werkgelegenheidscijfers blijkt inderdaad dat de Netwerkstad het in die periode beter deed dan het landelijke gemiddelde. Dat we ondertussen drie jaar verder zijn en in een geheel andere economische situatie verkeren, wordt niet vermeld. In één van de aanbevelingen stelde de raadsenquêtecommissie niet voor niets "Omdat de markt structureel is veranderd zijn prognoses op basis van het verleden niet meer maatgevend". Dit lijkt bij de opstellers niet te zijn doorgedrongen. De positieve cijfers uit de periode 2006-2010 zijn reden de prognoses fors naar boven bij te stellen, maar de negatieve cijfers van de recentere jaren zijn blijkbaar geen reden om de prognoses te verlagen. In een laatste aanvulling op de visie wordt slechts verondersteld dat de uitgifte als gevolg van de crisis over een iets langere termijn wordt uitgesmeerd, maar de totale prognose wordt daarbij gewoon overeind gehouden.

De gevolgen van huidige omstandigheden in de markt, zoals de relatief hoge leegstand van bedrijfspanden, de grote klappen die de Twentse bouwsector te verduren heeft gehad of het feit dat banken momenteel veel terughoudender zijn met het verstrekken van subsidies aan het MKB, worden in de visie niet beschreven. Enschede en de Netwerkstad blijven uitgaan van prognoses en methodieken die voor de crisis best realistisch kunnen zijn geweest, maar waarin de veranderde situatie geen rol lijkt te hebben. Het alom bekende credo "resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst" had daarom niet misstaan als bijsluiter bij de bedrijventerreinenvisie. GroenLinks zal bij de bespreking van de visie de ontbrekende kritische blik hanteren en vragen naar een 'second opinion:' een herberekening door een ander bureau, waarin wel de gevolgen van de crisis zijn meegenomen.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.