LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde onlangs dat bij de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen de maximale opbrengst op de eerste plaats stond. De veiligheid van de inwoners van Groningen was daaraan ondergeschikt. Dit schrijft de Onderzoeksraad in haar rapport "Aardbevingsrisico's in Groningen" dat op 18 februari werd gepubliceerd. Bij het ministerie van Economische Zaken, de NAM en Staatstoezicht op de Mijnen was weinig oog voor ongerustheid en gevoelens van onveiligheid onder de bewoners.

Het zijn grotendeels dezelfde partijen die de vergunningen voor de opslag van olie onder de Marssteden en giftig afvalwater in Noordoost Twente hebben verleend. Dit roept de vraag op of ook bij deze vergunningverlening de economische belangen zwaarder hebben gewogen dan de Twentse veiligheid. Een onderzoek naar de besluitvorming en herbeoordeling van de vergunningsaanvragen zou die zorgen kunnen wegnemen.

Eén van de problemen die de onderzoeksraad constateerde is dat de toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, niet onafhankelijk genoeg is. Maar ook het ministerie krijgt harde kritiek te verduren. Het was dermate onderdeel van een "gesloten bolwerk" dat het veiligheidsbelang ondergeschikt was. De NAM krijgt van de onderzoeksraad het verwijt dat de organisatie zijn zorgplicht niet voldoende is nagekomen. De NAM had moeten onderzoeken welke gevolgen de gaswinning had.

Niet geheel toevallig zijn het dezelfde partijen die de plannen en vergunningen voor de olieopslag in Twentse zoutcavernes en het opslaan van giftig afvalwater in Twentse gasvelden hebben gerealiseerd. Voor het opslaan van giftig afvalwater van de NAM in voormalige gasvelden in Noordoost Twente gaat het zelfs om exact dezelfde drie partijen. En bij de opslag van olie in zoutcavernes is de vergunning door hetzelfde ministerie van EZ verleend en is hetzelfde Staatstoezicht op de Mijnen de toezichthouder.

GroenLinks vraagt zich daarom sterk af in hoeverre de conclusies van de Onderzoeksraad over de besluitvorming in Groningen ook van toepassing kunnen zijn op de vergunningverlening voor de bodem-activiteiten in Twente. Zijn de veiligheidsrisico's van de opslag van afvalwater of olie wel voldoende in beeld gebracht en meegewogen in de besluitvorming? Of hebben ook hier de economische belangen de doorslag gegeven?

GroenLinks wil daarom dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, als vervolg op haar onderzoek naar de gaswinning in Groningen, ook de vergunningverlening voor bodemactiviteiten in Twente tegen het licht houdt. In de tussentijd wil GroenLinks dat de (voorbereidende) activiteiten worden gestaakt, zodat er geen verdere risico's worden genomen of onomkeerbare stappen gezet.

Tegelijkertijd zou de regelgeving rondom mijnbouw zodanig moeten worden aangepast dat niet de Staat als enige partij eigenaar èn vergunningverlener is van alles dat zich in de ondergrond bezit. De lokale politiek en met name bewoners en gebruikers zouden veel meer zeggenschap over (risicovolle) activiteiten in hun omgeving moeten krijgen. Het is gewoonweg niet meer van deze tijd dat Den Haag eenzijdig kan besluiten welke activiteiten er op Terschelling, de Marssteden of in Mander mogen plaatsvinden.

Ook in Twente bestaat het risico op lekkages, bodemdaling en aardschokken als gevolg van de opslag van olie en giftig afvalwater in onze bodem. Een leidingbreuk onder de Engbertsdijksvenen of het Springendal, of een lekkage van olie op de Marssteden kan desastreuse gevolgen hebben voor milieu, natuur en volksgezondheid. Het idee dat ook hier de veiligheid ondergeschikt kan zijn geweest aan de economische belangen, noodzaakt een grondige analyse van de gevoerde besluitvorming en indien deze analyse daartoe aanleiding geeft, een heroverweging van de genomen besluiten. Er staat gewoon teveel op het spel.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.