LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Deze week stond in het teken van het plan van aanpak dat door de colleges van B&W en GS is opgesteld n.a.v. het rapport van de commissie van wijzen over de toekomst van de voormalige vliegbasis. Het grootste probleem dat GroenLinks hiermee heeft is dat hierin klip-en-klaar wordt gekozen voor een luchthaven, terwijl Wientjes had geadviseerd voorlopig meerdere opties open te houden. Voorliggend stuk kan dan ook niet rekenen op onze goedkeuring.

De uitvoering start in dit plan al in allerlei opzichten voordat aan top- en kwaliteitsteam wordt overgelaten de markt te onderzoeken, verschillende functies af te wegen, met een business case te komen en spelregels op te stellen - zoals was afgesproken op basis van het advies van de commissie van wijzen. In het plan van aanpak krijgt de geadviseerde Technology Base nu alweer het profiel van een luchthaven met luchthaven gerelateerde bedrijven. Ik citeer het profiel op p. 13, daar gaat het over een locatie 'voor bedrijven die baat hebben bij de aanwezigheid van luchthavenfaciliteiten' en is kenmerkend 'de internationale airportuitstraling door aanwezigheid van de luchthaven inclusief start- en landingsbaan en bijbehorende luchthavenfaciliteiten'. Alsof er al een business case is gemaakt: zeker niet het geval volgens Wientjes. Overigens denken wij dat een icoon in ‘Advanced Materials and Manufacturing’ op zich niets heeft te maken met de aanwezigheid van een strook asfalt en het advies van de commissie van wijzen erop nalezend is de vraag waarom volgens onze bestuurders technologische bedrijven zich niet thuis mogen voelen bij een mooie groene en op termijn campusachtige omgeving.

Volgens Wientjes zijn er verschillende mogelijkheden de baan te gebruiken, maar die moeten worden onderzocht. Op p. 19 gaat het bijvoorbeeld over de 'voorbereiding'. Het valt op dat daar al veel plannen worden gemaakt richting realisatie van een vliegfunctie voordat zelfs maar 'afstemming met het topteam' heeft plaatsgevonden. GroenLinks eist dat passages die de opdracht aan het topteam inhoudelijk inperken t.o.v. het advies van Wientjes, worden geschrapt uit het plan van aanpak.

De afgesproken uniciteit van de ontwikkelingen op de Technology Base wordt in het plan van aanpak niet uitgewerkt en ook niet bevestigd als eis. Terwijl Wientjes zei: 'Je moet hier niets doen wat elders kan.' Het belang van het luchthaventerrein voor de economische ambities van Twente, is in potentie aanwezig maar het moet zich na al die jaren nog steeds bewijzen. Alleen ontwikkelingen die anders niet zouden plaatsvinden, alleen bedrijven die naar Twente komen voor de Technology Base, rechtvaardigen dat hier meters worden toegevoegd en dat moet worden geïnvesteerd in infrastructuur. GroenLinks eist dat uniciteit op deze wijze in het plan van aanpak wordt verwerkt en los daarvan dat alsnog zorgvuldig overleg plaatsvindt met de andere Twentse gemeenten over het bestaande overschot aan bedrijventerreinen en over oplossingen die mogelijk zijn.

Nadat Enschede met de stedelijke koers haar ruimtelijke plannen heeft getoetst aan de huidige markt, moet ook de gebiedsontwikkeling luchthaven daar aan worden getoetst. In het plan van aanpak wordt op ergerlijke wijze de hete aardappel doorgegeven. GroenLinks roept de beide colleges op realistisch te zijn en schoon schip te maken met bijvoorbeeld geplande woningen waarin men geen vertrouwen meer heeft.

Heldere politieke kaders ontbreken. In het plan van aanpak wordt de situatie nog nauwelijks verduidelijkt. Zo ontbreekt een tijdshorizon. De visie van Wientjes is niet onderzocht en op enig moment zal toch duidelijk moeten worden welke elementen hieruit economisch realistisch zijn en welke combinatie van functies tot een business case leidt en tegelijkertijd tot een optimale mix voor werk, milieu, leefbaarheid, samenhang in het gebied en met de rest van Twente. Wanneer wordt duidelijk wie wat gaat doen? In het plan van aanpak hoort volgens ons thuis dat het topteam een uitgewerkte planning gaat maken. Hierover moet aan Raad en Staten terug worden gerapporteerd, al was het maar om af te wegen of de hoge kosten te billijken zijn.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.