LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Onlangs heeft de GroenLinks-fractie een werkbezoek gebracht aan Onderhoud Enschede. Met ingrijpende wijzigingen in het vooruitzicht - bezuinigingen op onderhoud en de mogelijke verzelfstandiging van Onderhoud Enschede - wilden wij uit eerste hand horen wat er speelde en meemaken hoe er wordt gewerkt. Na een gesprek over een aantal actuele thema's, hebben we dus ook onze handen uit de mouwen gestoken. We hebben meegeholpen met het werk dat in deze periode het meest voorkomt: het opruimen van bladeren.

Een groot deel van het werk wordt gedaan door mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, afkomstig uit de sociale werkvoorziening (SW).
Sinds de vorming van Onderhoud Enschede werken deze SW'ers in teams met een ambtelijk medewerker en kunnen ze, afhankelijk van hun niveau, op een breed scala van taken en werkzaamheden worden ingezet. Een groot contrast met de periode daarvoor, toen dezelfde mensen als DCW'ers bij het groenonderhoud werden uitgezet. Toen mochten ze slechts schoffelen, want 'dat was het enige dat ze konden.' Het blijkt dat een aanzienlijk deel van de SW'ers heel wat meer in hun mars heeft dan wat schoffelen. In enkele gevallen doen ze qua productiviteit en flexibiliteit nauwelijks onder voor de professionele onderhoudsmedewerkers die als ambtenaar in dienst van de gemeente zijn.

De mensen die wij gesproken hebben, zowel ambtelijk als SW'er, voelen zich thuis en hebben een leuke, afwisselende baan in de frisse lucht, passend bij hun eigen niveau.

Toch zijn er onzekerheden. Onderdeel van de nog in te vullen bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte, is het verzelfstandigen van Onderhoud Enschede. Het college heeft echter nog niet aangegeven hoe het deze verzelfstandiging ziet, welk model ze daarvoor wil kiezen. Verzelfstandigen kan namelijk op verschillende manieren: Van een zelfstandige afdeling die - los van de programma's - binnen de gemeente opereert, tot het volledig afstoten en in de markt zetten van Onderhoud Enschede, zodat het als een reguliere marktpartij moet meedingen in aanbestedingen voor het groenonderhoud.

Onderhoud Enschede doet niet alleen het reguliere groenonderhoud, maar is ook uitvoerend aannemer bij de herinrichting van de openbare ruimte. Door dit laatste werk vooral in de winterperiode te plannen, wanneer er op regulier onderhoud nauwelijks werk is, kan Onderhoud Enschede haar medewerkers het gehele jaar aan het werk houden. Eén van de voordelen die je kwijt raakt wanneer Onderhoud Enschede gewoon moet meedingen in een aanbesteding. Dan is er namelijk geen garantie dat je ook de uitvoering van dergelijke projecten binnenhaalt.
Bij het volledig in de markt zetten is GroenLinks bang dat veel werknemers nog maar slechts als 'seizoensarbeider' aan de slag kunnen, en dat met name de SW'ers met een lagere arbeidsproductiviteit buiten de boot vallen.

GroenLinks heeft daarom het college opgeroepen, bij de verdere verzelfstandiging van Onderhoud Enschede, nadrukkelijk te kijken naar de positie van de huidige werknemers, in het bijzonder de positie van de SW'ers. GroenLinks verzoekt het college een model te kiezen dat recht doet aan de maatschappelijke betekenis van Onderhoud Enschede, als werkgever en als dienstverlener.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.