LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Woensdagavond (19 november) hield AkzoNobel een informatiavond voor gemeenteraads- en statenleden over de olieopslag in zoutcavernes onder de Marssteden. In de presentatie werd aandacht besteed aan het 'hoe en waarom' van olieopslag en aan de lekkage bij Epe (Dld). Tijdens de presentatie was er volop ruimte om vragen te stellen, en werd daarop eerlijk en open geantwoord.
AkzoNobel is er van overtuigd dat een vergelijkbare lekkage hier niet kan plaatsvinden en ziet daarom geen reden te wachten op het Duitse onderzoeksrapport, waarvan publicatie nog jaren op zich kan laten wachten.

In de presentatie gaf AkzoNobel een mogelijke verklaring van het Duitse ongeluk: Doordat de bodem direct boven de zoutcaverne sneller daalt dan de bodem op het maaiveld, rekt de buis naar de caverne uit. Als in die buis een zwakke plek zit, dan kan daar een scheur ontstaan. Een plausibele verklaring, maar zolang het Duitse onderzoeksrapport niet is gepubliceerd blijft het een gok of dit de daadwerkelijke oorzaak is geweest. AkzoNobel was er sterk van overtuigd dat dit wel het geval was, en dat dit in Enschede niet kan voorkomen. Ten eerste omdat de cavernes onder de Marssteden veel minder diep onder de grond liggen, waardoor de bodemkrachten en bodemdaling veel kleiner zijn. Ten tweede omdat de de techniek is verbeterd en AkzoNobel meer zekerheden inbouwt dan in het Duitse systeem, bijvoorbeeld een dubbele buis zodat er een extra barrière tussen de olie en bodem ontstaat.

Toch blijven er nog veel vragen open:
Wat als de lekkage in Duitsland toch een andere oorzaak had, is AkzoNobel daar dan wel op voorbereid? In hoeverre kan men überhaupt op onverwachte oorzaken voorbereid zijn? En hoe zeker weet je dat er geen zwakke plek in onze buizen zit of kan ontstaan?

Wat me echter het meest verontrustte is dat AkzoNobel toegaf dat ze het niet kunnen meten als er enkele duizenden tot tienduizenden liters olie uit de caverne zou lekken.
De oliedruk in de caverne is geen nauwkeurige indicator omdat deze wordt beïnvloed door o.a. luchtdruk, temperatuur en bodembewegingen. Men kan ook het oliepeil in de caverne meten, maar heeft daarbij een onzekerheidsmarge van enkele millimeters, wat overeenkomt met enkele tienduizenden liters olie. Meer dan genoeg om bij lekkage een forse milieuramp te veroorzaken.

Op 17 december is de openbare hoorzitting over de olieopslag gepland. Dan zullen een aantal onafhankelijke deskundigen het woord voeren en vragen van publiek en politiek beantwoorden. Ik ben erg benieuwd hoe overtuigd zij zijn van de veiligheid. Ook vragen omtrent verantwoordelijkheid en afhandelen van schade, mocht zich een lekkage voordoen, komen in de hoorzittig aan de orde.

Omdat AkzoNobel overtuigd is van de veiligheid, zal volgens planning eind 2015 de eerste olie in de cavernes worden gepompt. Ook als het Duitse rapport er dan nog niet is. Ik ben dan ook benieuwd welke mogelijkheden wethouder Hans van Agteren nog ziet om AkzoNobel, het ministerie en andere betrokken partijen te overtuigen wel op het onderzoek te wachten. Maandag (17 november) zegde Van Agteren op mijn mondelinge vragen namelijk toe al het mogelijke te doen om te zorgen dat er geen olie de grond in gaat voordat het Duitse onderzoek is gepresenteerd. Daarbij hoort wat GroenLinks betreft ook een stevige lobby naar Den Haag om te proberen meer zeggenschap over onze eigen bodem te krijgen.

Zolang de definitieve oorzaak van de lekkage bij Epe nog niet bekend is, durf ik in ieder geval niet te zeggen dat de opslag in Enschede veilig is. Ook al is de kans op een ongeluk klein, de gevolgen kunnen enorm zijn. Dat risico moet je niet willen nemen, helemaal niet voor een achterhaalde energiebron als olie. Door verder te investeren in duurzame energieopwekking en technieken om deze energie tijdelijk op te slaan, kunnen we onze energievoorziening echt duurzaam en onafhankelijk maken. Geen Poetin of oliecrisis zal ons dan nog deren.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.