LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Afgelopen maandag stond het vernieuwde evenementenbeleid op de agenda van de stedelijke commissie. In dit evenementenbeleid worden de randvoorwaarden voor evenementen beschreven, zoals geschikte terreinen, toegestane geluidsniveaus, etc. Het grootste discussiepunt betrof de voormalige luchthavenlocaties Oostkamp en Strip. Insprekers van Landschap Overijssel, Stichting Lonnekerberg, stichting Lonnekerland en VOLT uitten hun grote zorgen over mogelijke grootschalige en overlast gevende evenementen op deze plek in het buitengebied. GroenLinks deelt deze zorgen en zal de belangen van landschap en natuur blijven behartigen.

 

De locaties Oostkamp en Strip liggen midden in het groene hart van Twente en aangrenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een groot deel van het voormalige luchthaventerrein wordt voor miljoenen euro's heringericht tot nieuwe natuur. De Oostkamp is aan drie zijden omgeven door de bestaande natuur van de Lonnekerberg; de Strip is zelfs geheel omsloten door de EHS en grenst enerzijds direct aan de bestaande natuur (Lonnekerberg) en anderzijds direct aan de nieuw aan te leggen natuur. Activiteiten en evenementen op de Oostkamp en Strip zullen dus een grote uitstraling hebben op deze aangrenzende natuurgebieden.

Eén van de soorten waarvoor specifiek aandacht is bij het aanleggen van de nieuwe natuur is de veldleeuwerik. Een zangvogel die 50 jaar geleden zeer algemeen voorkwam, maar waarvan de populatie sindsdien met ruim 90% is afgenomen en nog steeds verder afneemt. De veldleeuwerik wordt echter bij een geluidsniveau van 42 dB al verstoord. Het organiseren van lawaaierige evenementen en activiteiten op een terrein direct aangrenzend aan deze nieuwe natuur is dus niet alleen slecht voor de natuur, maar maakt ook een deel van de gedane investeringen op slag waardeloos.

GroenLinks is daarom van mening dat de toekomstige activiteiten passend dienen te zijn voor het buitengebied en geen overlast mogen genereren voor de omliggende oude en nieuwe natuurgebieden. In de wandelgangen genoemde activiteiten als een motorcross- of rallyterrein, maar ook andere activiteiten of evenementen die veel geluid of andere vormen van overlast veroorzaken, kunnen wat GroenLinks betreft dus niet aan de orde zijn. GroenLinks ziet vooral mogelijkheden voor zorg, gezondheid, educatie, innovatie en recreatieve activiteiten die aanzienlijk minder uitstraling hebben op de directe omgeving.

In een eerdere conceptversie van het evenementenbeleid, besproken voor het zomerreces, stelde het college voor de Strip en Oostkamp aan te wijzen als evenementenlocaties met verregaande mogelijkheden. Gelukkig heeft het college de aanwijzing van de Strip opgeschort om besluitvorming rond het nieuwe bestemmingsplan af te wachten. Voor Oostkamp/Hangar 11 blijft vooralsnog het eerder in de raad vastgestelde projectafwijkingsbesluit leidend, waarin met name m.b.t. geluid strikte regels zijn opgenomen.

Enige geruststelling voor de toekomst biedt dit echter niet, want ADT en de nieuwe eigenaar van Eck schijnen grootse plannen voor de genoemde locaties te hebben. GroenLinks zal bij het bestemmingsplan en andere voorstellen, die op deze locaties betrekking hebben, waken dat de belangen van landschap en natuur gewaarborgd blijven en er dus een invulling komt met activiteiten die passend zijn voor het buitengebied.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
23hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
23hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.