LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Met deze woorden slaat Laurens van der Velde, PvdA-fractievoorzitter in Enschede, de spijker op zijn kop. De gemeenteraad mag niet laten gebeuren dat er onder druk van bezuinigingen gaten vallen in het sociale vangnet. Enschede moet investeren in werk en investeren in mensen.

 

Maar in de praktijk zien we al langer dat niet de mensen centraal staan, maar het beperken van kosten. De gemeenteraad omarmt in meerderheid een beleid waarin bewust een zekere tegenwerking is ingebouwd. Bijstandsgerechtigden met jonge kinderen krijgen bijvoorbeeld bewust niets te horen over de wettelijke mogelijkheid om te worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. De gemeenteraad wil dat in meerderheid graag zo houden. Ook de zoektijd, waarmee geprobeerd wordt bijstandsaanvragen pas na vier weken in behandeling te nemen, is een voorbeeld van bewuste tegenwerking. Bijstandsaanvragers krijgen hierdoor later uitbetaald en het recht op voorschotten gaat later in. Mijn voorstel om de huidige opschortende werking van de zoektijd ongedaan te maken, wordt niet gesteund door wethouder Welman en naar ik inmiddels heb begrepen, ook niet door D66. GroenLinks vindt het prima om vanaf het moment dat bijstand is aangevraagd van mensen te vragen op zoek te gaan naar werk of opleiding, maar we zijn tegen beletselen die bijstandsaanvragers van hun wettelijke rechten af houden.

In de afgelopen weken werden we opgeschrikt door een aantal asociale maatregelen die de wethouder wilde nemen als reactie op de (vindt hij zelf) oneerlijke verdeling van geld door het Rijk: je pensioen en een nog groter deel van je huis 'opeten', voordat je een keertje bijstand krijgt.

Het bizarre is dat alle afschrikkende maatregelen die zijn ingevoerd, of die worden aangekondigd, er allemaal van lijken uit te gaan dat het je eigen schuld is wanneer je in de bijstand terecht komt. Maar dat is natuurlijk bijna nooit het geval. Het al snel slinkende succes van de zoektijd laat dat zien en het blijkt bijvoorbeeld ook uit de bereidheid van mensen om vanuit een uitkeringssituatie aan het werk te gaan, ook als ze daarmee qua inkomen niet of nauwelijks vooruit gaan. Al doet die kans zich vrijwel niet meer voor, de werkloosheid in Enschede is op dit moment ruim 18%.

Van 'Het Werkplein' (ik heb de naam niet bedacht) een onneembare vesting maken is zinloos. Mensen worden dan alleen maar gestigmatiseerd en tegengewerkt, komen niet sneller aan het werk en wel eerder in de schulden terecht. Ik vind het onbegrijpelijk dat ons sociale vangnet niet vaker wordt beschouwd als een collectieve verzekering, waar zeker in deze economisch onzekere tijden, vrijwel niemand van kan uitsluiten er ooit nog gebruik van te moeten maken.

Wat moet er wel gebeuren? In het kort: blijvend investeren in de voorzieningen en aantrekkelijkheid van Enschede. En bijvoorbeeld in de bereikbaarheid via het spoor; in internationaal perspectief ligt Nederland (en Enschede in het bijzonder) ver achter. Rijk en provincie zouden daar veel meer aan moeten doen. De gemeente moet in de eerste plaats doen waar ze voor is en dat is al moeilijk genoeg. Paniekvoetbal (bijvoorbeeld in het dossier 'luchthaven') brengt de gemeentelijke kerntaken in gevaar. Er moet gericht worden gebouwd aan werkgelegenheid. Innovatiebeleid levert daaraan een bijdrage, maar investeren in groene banen en in bijvoorbeeld 'reshoring' van maakindustrie levert mogelijk meer werk op in de sectoren waar het aanbod van mensen het grootst is.

Wat gemakkelijk uit het oog wordt verloren is dat het bestrijden van werkloosheid in Enschede niet alleen een kwestie is van banen creëren. De gemiddelde werkloosheid in Twente ligt veel lager dan die in Enschede. Dat betekent dat het ook heel belangrijk is om te werken aan de kwalificaties van onze inwoners. Het Rijk stelt daar helaas bijna geen geld meer voor beschikbaar. Maar waar mensen gericht voor werk opgeleid kunnen worden, moet dat gebeuren. GroenLinks heeft naar Rotterdams voorbeeld een opleidingsfonds voorgesteld. Al meermalen heeft wethouder Welman mij beloofd daarop te zullen reageren, maar heeft dat nog niet gedaan.  

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.